Trädgårdsdesign Flora

Trädgårdsdesign

Distanskursen Trädgårdsdesign Flora riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom trädgårdsdesign. Du har redan viss erfarenhet av trädgård, design och växtkännedom och önskar utveckla dina färdigheter för att själv kunna ta uppdrag där du gestaltar och inreder villaträdgårdar och andra trädgårdsmiljöer. Du kommer att arbeta med växter och material där du utgår från olika trädgårdsstilar, teman eller trender.

Så här går det till

I kursen studerar vi trädgårdens övergripande utformning. Du lär dig att se, och själv styra kopplingen mellan skönhet, hållbarhet och funktion. Du läser om vanliga teman, trender och stilar för villaträdgårdar och om hur du bygger upp din designidé till ett starkt koncept med ett tydligt uttryck, som är förankrat i platsen för uppdraget.

Du lär dig också om hur du komponerar livskraftiga planteringar med utgångspunkt från färg, form och textur. Du får öva dig i att ta fram gestaltningsförslag med syfte att skapa stimulerande trädgårdsmiljöer som bjuder på olika upplevelser beroende på årstid och tid på dygnet. Vi resonerar kring materialval, belysning och växter och om hur du hittar rätt leverantörer.

En del av kursen handlar om hur du presenterar din trädgårdsidé för din uppdragsgivare. Du lär dig att ta hjälp av till exempel illustrationer och kollage för att visualisera din vision. Här vill vi utmana dig till att tänka nyskapande för att hitta kreativa lösningar i hela processen – från trädgårdsrummets form och innehåll hela vägen till din idépresentation. Du får också följa landskapsarkitekten Caroline Hjalmarssons arbete när hon tar sig an en villaträdgård.

Förkunskaper

Trädgårdsdesign Flora är för dig med samlad erfarenhet motsvarande kurserna Trädgårdsdesign Primo, Växtkännedom – yrkesbevis, Trädgårdsritning, Villaträdgårdens historia samt Trädgårdsdesign Hortum.

Kursen kan läsas fristående eller som en del i vår utbildning till Diplomerad trädgårdsarkitekt.

Start: Flexibel

Form: Distans med en virtuell workshop.

Pris: 12 546 kr

Beräknad studietid: Minimum 200 timmar

Giltighetstid: 12 månader

Examen: Kursintyg erhålls efter godkända kursmoment och examination.

Efter avslutad kurs kan du:

  • Redogöra för de vanligaste trädgårdsstilarna.
  • Formulera en idé i ord och bild.
  • Komponera en plantering med utgångspunkt från färg, form och textur.
  • Skapa designlösningar som bjuder på olika upplevelser under året.
  • Göra medvetna och väl motiverade design-, växt- och materialval.

Trädgården
Stil
Trender
Tema
Hållbar trädgård

Färglära
Vad är färg?
Färg i trädgårdsdesign
Färgkomposition

Din idé
Första mötet
Skiss
Modell

Ritningar
Illustrationsplan
Vy
Illustrationsmetoder
Markplaneringsplan
Planteringsplan
Belysningsplan
Presentation

Växtkomposition
Komponera med växter
Form
Textur
Mästarrabatter
Skötsel

Belysning
Varför belysning?
Ljuskällor

Examination
Design för entréträdgård
Design för villaträdgård

Bonus
Slänt
Inglasat uterum

Trädgårdsdesign Flora ges på distans utan fysiska träffar. Via Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du ditt utbildningsmaterial, genomför uppgifter och kommunicerar med din lärare. Boken Nya Belysningsboken: Så ljussätter du utomhus av Torbjörn Eliasson ingår som kurslitteratur och skickas till dig per post.

Kursen tar cirka 200 timmar att genomföra och du har tolv månader på dig att slutföra den. Innehållet omfattas av en variation av inlämningsuppgifter, övningar, föreläsningar, faktatexter, bildexempel och bildspel. Under kursens gång får du återkoppling och kommentarer från din lärare. Efter examination erhåller du kursintyg.

Utöver kursmaterialet hålls en workshop där du får möjlighet att fördjupa dig ytterligare inom komposition och illustration av trädgårdsritningens ytor och symboler. Se vårt kalendarium för aktuell workshop under din studietid.

I kursen får du tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé där du får kontakt och utbyter erfarenheter med dina lärare och studiekamrater via chatt och diskussionsforum. Du får också möjlighet att delta i livesända föreläsningar varje vecka.

»Jag har fått en större trygghet i mitt eget skapande samt hittat ett mer personligt uttryck i min design som jag vill fortsätta jobba vidare på. Fantastiskt bra feedback från läraren som förmedlar både ris och ros på ett ödmjukt och professionellt sätt.«

Madeleine Söderqvist, Trädgårdsdesign Flora

Anmäl dig till kursen här

  • Välj din studietakt
  • Betala med faktura
  • Börja inom 10 dagar