Frågor och svar om trädgårdsutbildning

På vår utbildningsplattform finner du hela utbildningens innehåll med faktatexter, bildspel, föreläsningar, tester och inlämningsuppgifter. Via utbildningsplattformen genomför du kursen och håller kontakten med din lärare och med dina studiekamrater. Läs mer om hur det går till att läsa på distans hos oss här » 

Flexibel start innebär att du kan börja kursen när som helst. Du anmäler dig här via vår hemsida och kan börja studera inom tio dagar eller så snart du har betalt din kursavgift.

Utbildningens giltighetstid anger hur lång tid du har på dig att genomföra kursen. Anges 12 månaders giltighetstid innebär det att du har tolv månader på dig att genomföra kursen. Under den här tiden har du tillgång till allt studiematerial som ligger på utbildningsplattformen, till din lärare och till vårt webbcafé där vi har diskussionsforum och regelbundna chattillfällen. I preparandutbildningen har du inte tillgång till webbcafé och webbinar.

Ja, du kan få texten i din kurs uppläst via ReadSpeaker.

Med beräknad studietid menas det antal timmar du minst förväntas lägga ner på dina studier. Tiden varierar mellan elever beroende på tidigare kunskaper och erfarenheter.

Exempel: om kursen beräknas ta 200 timmar kan man räkna med fem veckors studier, 40 h/vecka. Observera att det tillkommer tid för läraren att rätta praktikfall och examinationsuppgifter (max tre veckor per uppgift).

Med heltidsstudier menas att utbildningen är upplagd utifrån att du studerar 40 h/vecka.

Ja, du är alltid garanterad en plats när du anmäler dig till någon av våra kurser och utbildningar. Anmäler du dig till YH-utbildningen Arbetsledare hållbar grönyteförvaltning behöver du uppfylla behörighetskraven och i vissa fall även särskilt urval för att bli antagen.

Nej, vi har inga behörighetskrav. Eftersom kurserna går helt eller delvis på distans blir undervisningen till stor del individuell och du får personlig hjälp av din lärare under kursens gång. Det innebär att du kan läsa i din egen takt och utifrån dina egna förutsättningar. I YH-utbildningen Arbetsledare hållbar grönyteförvaltning behöver du uppfylla behörighetskraven för att bli antagen och du följer den studietakt som utbildningsplanen anger.

För att kunna genomföra utbildningen hos oss behöver du ha grundläggande datorkunskap. Detta innebär att du kan använda ordbehandlingsprogram som Word, Pages, eller motsvarande och att du kan spara filer samt bifoga filer från din dator när du skickar inlämningar till oss. Du behöver också kunna hantera olika filtyper och att spara om filer från en filtyp till en annan. Ett vanligt exempel är att spara om ett Word-dokument till pdf-format. Vi tar i första hand emot pdf-filer och bildfiler som exempelvis jpeg eller png. Du behöver dessutom behärska svenska i tal och skrift samt ha grundläggande kunskaper i matematik.

Nej, du kan även använda Numbers för Mac eller likvärdigt program, så länge du kan spara filen i Excel-format och det kan du göra i exempelvis Numbers.

Nej, men vi kan erbjuda räntefria utbildningslån genom Human Finans. Läs mer här » I YH-utbildningen Arbetsledare Grönyteförvaltning har du möjlighet att få studiemedel via CSN.

Ja, via vårt samarbete med Human Finans finns möjlighet till olika alternativ för delbetalning. Du kan till exempel låna räntefritt till din utbildning och dela upp din betalning på sex eller tolv månader. Läs mer här »

Ja, du sparar 18 957 kr inklusive moms. Du är även skyddad från eventuella framtida prishöjningar. Rabatterat pris »

Ja, det går bra att arbeta samtidigt som du studerar hos oss. I våra utbildningar gör du din egen studieplanering vilket betyder att du kan läsa när det passar dig och din arbetssituation. YH-utbildningen Arbetsledare hållbar grönyteförvaltning har en studietakt på 100% vilket innebär att det är besvärligt att arbeta heltid parallellt med studierna.

Ja, det går fint att läsa våra kurser var du än bor i världen. Flera av våra kursdeltagare bor i Finland och Norge. Men vi har även haft kursdeltagare som bor i Holland, Österrike, USA, Sydafrika, Korea och Indien. Vill du läsa på engelska istället för svenska anmäler du dig via vår engelska hemsida »

Det beror lite på vad du vill använda dina kunskaper till. Är du intresserad av trädgårdsdesign och vill arbeta med detta rekommenderar vi att du börjar med kursen Trädgårdsdesign Primo som också är den första kursen i utbildningen till Diplomerad trädgårdsarkitekt. Är du däremot mer intresserad av växtkunskap och växtkännedom väljer du Grundkurs i växtkännedom som är den första av våra tre yrkesbeviskurser i växtkännedom.

Yrkesbevis är ett sätt från trädgårdsnäringens sida att kvalitetssäkra yrkeskunskapen. För att få yrkesbevis krävs godkänd utbildning och dokumenterad praktisk yrkeserfarenhet. Läs mer om praktikkraven här »

Trädgårdsakademin AB är certifierad utbildningsanordnare enligt TCYK, Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté och anordnar yrkesbeviskurser i Ritningsläsning & mätteknik samt i Växtkännedom.

Utbildningen till Diplomerad trädgårdsarkitekt har ett tydligt fokus på eget företagande och många av våra kursdeltagare startar egen firma under eller efter sin utbildningstid hos oss.

I de flesta trädgårdsutbildningar är odling en central del. I utbildningen till Diplomerad trädgårdsarkitekt ingår inte odling utan vi fokuserar på villaträdgårdens design, växtkännedom, ritteknik och eget företagande. Den går till stor del på distans och kan läsas komprimerat under ett års tid eller mer utdraget under längre tid.

Trädgårdsakademins utbildning till diplomerad trädgårdsarkitekt har fokus på villaträdgårdens design och på eget företagande. Utbildningen motsvarar ett års heltidsstudier. Man kan själv välja studietakt och man har upp till fyra år på sig att genomföra sina studier. Utbildningen ger diplom och möjlighet till yrkesbevis.

Landskapsarkitektutbildningen motsvarar fem års heltidsstudier vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp eller Ultuna. Utbildningen leder till magisterexamen i landskapsplanering. Som landskapsarkitekt arbetar man i huvudsak med att planera offentliga miljöer så som stadsmiljöer, publika parker och vägprojekt, med mera.

Landskapsingenjörsutbildningen motsvarar tre års heltidsstudier och leder till kandidatexamen i landskapsplanering. Utbildningen är förlagd till SLU Alnarp och erbjuds sedan 2019 även vid SLU Ultuna. Som landskapsingenjör arbetar man också i huvudsak med offentliga miljöer och ofta med fokus på den tekniska sidan av projektering, anläggning, skötsel och förvaltning.

Trädgårdsingenjörsprogrammet med inriktning design motsvarar tre års heltidsstudier och leder till en kandidatexamen i landskapsplanering eller trädgårdsvetenskap. Detta program är mest likt utbildningen till Diplomerad trädgårdsarkitekt jämfört med de övriga utbildningarna nämnda ovan och fokuserar på mindre grönytor och villaträdgården. Studieorten är Alnarp.

Du kan tillgodoräkna dig kurser motsvarande Växtkännedom – yrkesbevis och Ritningsläsning & mätteknik – yrkesbevis. Skicka in kursplaner tillsammans med dina kursintyg till info@trga.se och skriv ”ansökan om tillgodoräknande” i ämnesraden.

Ja, det är det. I Sverige är det en relativt ny yrkestitel, så för att säkra kvaliteten på yrkesgruppen uppmanar vi våra färdigutbildade deltagare att bli medlemmar i Svenska Trädgårdsdesigners förening http://www.svenskatradgardsdesigners.se/, som gynnar en standardisering av branschen.

Under 2020 genomförde studenter vid Berghs School of Communication två olika undersökningar på uppdrag av Trädgårdsakademin. I den ena intervjuades yrkesverksamma trädgårdsdesigners och trädgårdsarkitekter om nuläget på arbetsmarknaden och synen på framtiden. I den andra tillfrågades trädgårdsintresserade ur allmänheten om planerna för den egna trädgården. Frågorna till de yrkesverksamma rörde både dagens arbetsmarknad och synen på framtiden och resultatet visar på ett självständigt yrke och en tydlig framtidstro, samtidigt som allmänheten är beredd att lägga mer pengar på trädgårdsprojekt, särskilt på planering och design av den egna trädgården. Läs mer om hela undersökningen här »

Tidigare undersökningar från 2010 visar överlag mycket positivt på villaträdgårdens framtid och man menar att trädgårdsägare allt oftare tar in hjälp för såväl skötsel, anläggning som planering av sin trädgård. Resultatet från undersökningen stämmer väl överens med statistik från SCB (COIOP).

Nej, vi har dessvärre inte möjlighet att förmedla studentuppdrag. Istället rekommenderar vi dig att ta en titt på Svenska trädgårdsdesigners förening för att hitta en erfaren designer i närheten av där du bor. Flera av våra utexaminerade elever återfinns på denna sida.

Vi rekommenderar multimediaspelaren VLC som stödjer många olika format i både Mac och PC.

Skicka din fråga till info@trga.se  så svarar vi så snart vi kan.