Trädgårdsutbildningar på distans #pluggaträdgård

Hem / Alla artiklar / Trädgårdsarkitekternas arbetsmarknad 2023

Trädgårdsarkitekternas arbetsmarknad 2023

Kunderna efterfrågar mer rådgivning för att själva kunna göra en del av arbetet i trädgården. Ökat fokus på hållbarhet och naturmedvetenhet. Minskad efterfrågan på stora uppdrag med pooler och poolanläggningar. Det är några av slutsatserna från Trädgårdsakademins och Berghs School of Communications undersökning av arbetsmarknaden för trädgårdsarkitekter.

85 yrkesverksamma trädgårdsarkitekter deltog i undersökningen genom att svara på en enkät. Tio av dessa deltog även i muntliga djupintervjuer. Undersökningen genomfördes under försommaren 2023 av studenter vid Berghs School of Communication på uppdrag av Trädgårdsakademin.

Slutsatser från undersökningen

Kunder

 • Främst privatpersoner med villor eller fritidshus.
 • Uppdrag finns i både små och stora städer.
 • I huvudsak medel- eller höginkomsttagare.

Prisbild

 • Arvodet är oftast 601-900 kronor ex moms i timmen.
 • Många uppdrag har en budget på 50 000 kr – 20 000 kr ex moms.
 • De flesta uppdragen har en budget som är lägre än 20 000 kr ex moms.

Nya uppdrag

 • Rekommendationer från tidigare kunder.
 • Digital marknadsföring, särskilt på plattformar som Instagram.
 • En väl fungerande webbplats med kontaktformulär.
 • Nätverkande och samarbeten inom branschen.

Trender

 • Hållbarhetsfrågor ökar i betydelse.
 • Skräddarsydda, miljömedvetna lösningar med hänsyn till materialval och vattenhantering är ett växande behov.
 • Biologisk mångfald och naturalistisk design efterfrågas allt mer.
 • Kunderna vill undvika misstag och resursslöseri.

Arbetsmarknad 

 • Ökad efterfrågan på helhetslösningar och samarbete med andra yrkesgrupper inom branschen.
 • Ökat fokus på hållbarhet och naturmedvetenhet.
 • Minskad efterfrågan på stora uppdrag med pooler och poolanläggningar. 
 • Ökad efterfrågan på rådgivning till kunder som vill göra hela eller en del av trädgårdsarbetet själva.

Efterfrågad fortbildning 

 • Kunskap om materialval, växtval och vattenhantering i extrema temperaturer och förändrade väderförhållanden.
 • Utbildning i planering av bostadsgårdar och liknande offentliga utomhusmiljöer.
 • Färdigheter i digital ritteknik med VR- och 3D-modellering.
 • Kurser i företagande och marknadsföring.

Läs hela undersökningen här »