Vinnare av priset Årets trädgårdsarkitekt 2023

Nomineringarna som kommit in till Årets trädgårdsarkitekt 2023 har hållit hög kvalitet och visat på en rik variation av trädgårdslösningar med tydlig koppling mellan skönhet, hållbarhet och funktion. Det har varit en utmaning för juryn att välja ut de starkaste bidragen bland alla de som skickat in. Stort tack till alla som nominerat!

1:a pris

Ulrika Levin, U Levin Trädgård & Design https://levinstradgard.se

Erhåller 20 000 kr, diplom, ett årsabonnemang av Planter (standardlicens med versionen plus, värde 10 152 kr ex moms) samt årskort till Norrvikens trädgårdar.

Juryns motivering

Priset till Årets trädgårdsarkitekt 2023 tilldelas en person som nominerats med ett förslag som är lågmält och arkitektoniskt formsäkert och förenar i sig de två huvudaspekter som i alla tider varit trädgårdens djupaste mening – nämligen att vara en plats för såväl nytta som nöje. De olika rummen innanför den omgärdande häcken skapar rum för människans behov av sinnesstimulans, vila, gemenskap och aktivitet och erbjuder dessutom vindskydd, boplatser, föda och vatten för det vilda. Därigenom är denna trädgård en hortikulturell lustgård som samtidigt rymmer ett naturrum för lärande och förståelse kring den ekologiska väv vi alla ingår i och är beroende av. Eftersom denna trädgård förverkligats och funnits ett slag, utgör de många fotona ett bevis för att den inte bara representerar en dröm utan att den också har fungerat och utvecklats i linje med visionen. Sammantaget motiverar alla dessa goda och starka egenskaper som kännetecknar förslaget och den förverkligade och brukade trädgården priset till Årets trädgårdsarkitekt 2023.

2:a pris

Erhåller diplom, en årsprenumeration av Tidskriften Landskap, ett presentkort värt 1 000 kr från Wexthuset samt årskort till Norrvikens trädgårdar.

Hållbarhetspris

Erhåller diplom, en Guldkanna och ett presentkort till ett värde av 500 kr från Wexthuset samt årskort till Norrvikens trädgårdar.

Jury: Henri Bragard, trädgårdsmästare, Gjertrud Flote, hortonom, Allan Gunnarsson, landskapsarkitekt, Pierre Nestlog, trädgårdsmästare, Anette Åkerström, hortonom.

Med priset vill vi belöna och uppmärksamma hur trädgårdsarkitektens kunskap, färdighet och kompetens leder till mesta möjliga upplevelse, njutning och nytta av den gröna miljön runt husknuten.