Omställningsstudiestöd

Drömmer du om att arbeta med trädgård? Eller arbetar du kanske redan i branschen och vill ta ett steg vidare i karriären? 

Då kan omställningsstudiestödet vara en väg för dig att gå. Du får studera på heltid i 44 veckor och samtidigt få upp till 80 % av din lön. Du kan även studera deltid med studiestödet. 

Omställningsstudiestödet är en möjlighet för dig som är eller nyligen varit anställd eller egenföretagare att vidareutveckla dig eller byta karriär. Några av de kriterier som ska vara uppfyllda för att få söka omställningsstudiestöd är:

  • Du ska vara 27–62 år.
  • Du ska vara etablerad på arbetsmarknaden.
  • Utbildningen ska vara finansierad av en omställningsorganisation för att studera hos Trädgårdsakademin. 

Kontakta din omställningsorganisation för att säkerställa att de betalar utbildningen. För information om hur du hittar din omställningsorganisation och vilken hjälp du kan få från dem se CSN Stöd från en omställningsorganisation

Vill du veta mer om omställningsstudiestödet hänvisar vi till CSN