Linneanet skötselapp

Linneanet skötselapp är ett digitalt verktyg för att skapa skötselplaner för villaträdgårdar och liknande mindre grönytor. Verktyget består av två delar. Den ena delen heter ”i trädgården” och öppnas i mobilen. Här anger man de skötselprodukter som finns i trädgården, tar bilder och skriver noteringar där det behövs åtgärder. Den andra delen heter ”på kontoret” och öppnas i datorn. Här gör man redigeringar, tillägg och arbetar vidare med de data man matat in ute i fält.

Linneanet skötselapp är en omarbetning och tolkning av tillgänglig branschlitteratur (fem steg för att styra skötsel av utemiljö, Skötselnyckeltal för bostadsgårdar, Underhållsnyckeltal för bostadsgårdar och Kyrkogårdshandboken) för en anpassning mot villaträdgårdens särskilda krav.

Trädgårdsakademin hälsar dig varmt välkommen att prova Linneanet skötselapp. Den ingår i vår kurs Trädgårdens underhåll & skötsel men du får gärna bli användare även om du inte går kursen. Genom att registrera dig godkänner du att vi i framtiden kontaktar dig för att be dig om en utvärdering av verktyget. Dina uppgifter kommer inte att användas på något annat sätt.