Trädgårdens underhåll & skötsel

Skötsel och odling

Distanskursen Trädgårdens underhåll & skötsel riktar sig till dig som vill kunna göra underhållsplaner och skötselplaner för villaträdgårdar som trädgårdsägaren själv kan hålla sig till eller kan använda som offertunderlag till skötselföretag. Kursen ger dig en genomgång av alla göromål som återkommer år efter år i en villaträdgård och hur du på ett strukturerat sätt lägger in dessa i en årsplanering.

Så här går det till

I kursen väljer du en trädgård i din närhet som du kan använda som studieobjekt. Under kursens gång bygger du steg för steg upp en skötselplan för trädgården du valt. Du lär dig planera den årliga skötseln i trädgården där målbilden och skötselnivån möter trädgårdsägarens förväntningar. Många önskar sig en lättskött trädgård. Samtidigt vill man gärna njuta av frodig grönska, äta frukt och bär från den egna trädgården och koppla av i skuggan av ett vackert och friskt träd. Ingen trädgård är helt skötselfri men det går att planera för mesta möjliga upplevelse till minsta möjliga insats.

Förkunskaper

För att läsa Trädgårdens underhåll & skötsel krävs inga förkunskaper.

Start: Flexibel

Form: Distans

Pris: 9 994 inkl. moms (7 995 exkl. moms)

Beräknad studietid: Minimum 140 timmar

Giltighetstid: 12 månader

Examen: Kursintyg erhålls efter godkända kursmoment och examination.

Efter avslutad kurs kan du:

  • Bedöma skötselbehov och anpassa skötselåtgärder efter funktion i en villaträdgård.
  • Redogöra för vilka underhålls- och skötselåtgärder som krävs för att nå en specifik skötselnivå i en villaträdgård.
  • Upprätta en skötselplan för en villaträdgård.

Trädgårdskunskap
Botanik
Marklära
Växtnäringslära

Trädgårdsskötsel
Jordbearbetning
Gödsling
Ogräsbehandling
Bevattning
Beskärning
Gräsklippning
Kantskärning
Växtskydd
Uppbindning
Plantering
Lövhantering
Städning
Renhållning
Underhåll
Reparationer
Maskiner
Verktyg
Hållbar trädgård

Skötselplanen
Vegetationsytor
Markbeläggningar
Fast utrustning
Lös utrustning
Vattenanläggningar

Examination
Skötselplan för villaträdgård

Trädgårdens underhåll & skötsel går helt på distans utan fysiska träffar. Via Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du ditt utbildningsmaterial, genomför uppgifterna och kommunicerar med din lärare. Boken Utemiljö, redaktör Hans Andrén, ingår som kurslitteratur och skickas till dig per post.

Kursen tar cirka 140 timmar att genomföra kursen och du har tolv månader på dig att slutföra den. Innehållet omfattas av en variation av inlämningsuppgifter, övningar, föreläsningar, faktatexter, bildexempel och bildspel. Under kursens gång får du får du återkoppling och kommentarer från din lärare. Efter examination erhåller du kursintyg.

I kursen får du tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé där du får kontakt och utbyter erfarenheter med dina lärare och studiekamrater via chatt och diskussionsforum. Du får också möjlighet att delta i livesända föreläsningar varje vecka.

»Att jag trots att jag gått andra trädgårdskurser och läst många böcker ändå har fått nya perspektiv i denna kursen.«

Student, Trädgårdens underhåll & skötsel

Anmäl dig till kursen här

  • Välj din studietakt
  • Betala med faktura
  • Börja inom 10 dagar