Grundkurs i växtkännedom

Växtkännedom

Trädgårdsakademins Grundkurs i växtkännedom riktar sig till dig som arbetar eller vill arbeta med trädgård. Med grundläggande kunskaper i växtkännedom kommer du att kunna välja rätt växt för rätt plats så att dina trädgårdsprojekt blir livskraftiga och hållbara över tid. Kursen är den första av tre delkurser som tillsammans ger dig möjlighet till yrkesbevis i växtkännedom. Den kan läsas som fristående kurs men ingår även i vår utbildning till Diplomerad trädgårdsarkitekt.

I Grundkurs i växtkännedom får du grundläggande kunskaper om växter. Du lär dig ett bassortiment av träd, buskar och barrväxter – hur du känner igen dessa samt deras svenska och vetenskapliga namn. Vi går igenom hur en växt fungerar, hur den är uppbyggd och vad som krävs för att den ska växa och frodas på sin växtplats. I kursen ingår även ett avsnitt om arbetsmiljö och ergonomi som du bör känna till när du ska hantera trädgårdsväxter vid leverans och plantering.

Kursen läses på distans samt under en dag ute i fält med föredrag och växtvandring.
För datum, se vårt kalendarium »

Start: Flexibel start för den webbaserade delen av kursen. Fältvandring: Malmö eller Uppsala.

Pris: 9 994 inkl. moms (7 995 exkl. moms)

Beräknad studietid: Minimum 80 timmar varav en fältdag med föredrag och växtvandring ute i fält.

Giltighetstid: 12 månader

Examen: Kursintyg och möjlighet till yrkesbevis via TCYK erhålls efter godkända kursmoment och examination.

Kursens mål är att du ska kunna

  • Namnge växtens olika delar.
  • Grunderna i hur en växt fungerar.
  • Kraven på ståndort och därigenom kunna välja rätt växt för rätt plats.
  • Identifiera och namnge 25 träd, 35 buskar och 10 barrväxter.

Botanik
Anatomi
Växtfysiologi
Morfologi
Systematik

Ståndort
Ståndortsfaktorer
Ståndort i praktiken
Fem olika ståndorter

Växtlista
25 träd, 35 buskar, 10 barrväxter
Vetenskapliga växtnamn
Svenska växtnamn
Identifiering
Vinterkvist

Arbetsmiljö
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Ergonomi

Examination
Identifiering
Fältstudier

Grundkurs i växtkännedom består av två delar. En faktadel som studeras på distans via internet och en praktisk del med fältstudier. Under fältstudierna söker du upp och dokumenterar växterna som finns i kursens växtlista. Dina fältstudier gör du dels på egen hand i närområdet där du befinner dig, och dels tillsammans med din lärare under kursens fältvandring. Fältvandringen är obligatorisk och det finns möjlighet att delta i Kunskapsparken i Ultuna utanför Uppsala eller i Alnarpsparken utanför Malmö.

Kursens nätbaserade del har du tillgång till under tolv månader. Via vår digitala utbildningsplattform når du hela kursinnehållet som i Grundkurs i växtkännedom bland annat omfattar 70 växtporträtt med växtbeskrivningar. Via utbildningsplattformen genomför du kursen med inlämningsuppgifter, övningar och prov. Du kommunicerar med din lärare och får även tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé som är ett diskussionsforum där du får kontakt och utbyter erfarenheter med dina studiekamrater runt om i landet.

Yrkesbevis

Grundkurs i växtkännedom ger dig möjlighet till yrkesbevis i växtkännedom genom Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté TCYK. Denna kurs är en av tre kurser i växtkännedom. För att få yrkesbevis i växtkännedom behöver du ha godkänt på samtliga tre växtkännedomskurser samt dokumenterad praktik från den gröna sektorn som du gjort före, under eller som du gör efter kursslut. Läs mer om yrkesbevis här »

Erbjudande

Läs hela utbildningen Växtkännedom – yrkesbevis och spara 4 988 kr inklusive moms.
Grundkurs i växtkännedom är den första av tre delkurser som ingår i utbildningen.
Se vår sammanställning här »

»Jag har verkligen nått mina personliga mål med kursen. Det har varit oerhört intressant och lärorikt och en verklig källa till inspiration.«

Ann-Catrin Johansson, Grundkurs i växtkännedom

Anmäl dig till kursen här

  • Välj din studietakt
  • Betala med faktura
  • Börja inom 10 dagar