Grundkurs i växtkännedom

Växtkännedom

Distanskursen Grundkurs i växtkännedom riktar sig till dig som arbetar eller vill arbeta med trädgård. Med grundläggande kunskaper i växtkännedom kommer du att kunna välja rätt växt för rätt plats så att dina trädgårdsprojekt blir livskraftiga och hållbara över tid. Kursen är den första av tre delkurser som tillsammans ger dig möjlighet till yrkesbevis i växtkännedom.

Så går det till

I kursen får du grundläggande kunskaper om växter och lär dig ett bassortiment av träd, buskar och barrväxter och deras svenska och vetenskapliga namn. Vi går igenom hur en växt fungerar, hur den är uppbyggd och vad som krävs för att den ska trivas och utvecklas på sin växtplats. I kursen ingår också ett avsnitt om arbetsmiljö och ergonomi som du bör känna till när du ska hantera trädgårdsväxter vid leverans och plantering.

Förkunskaper

För att läsa Grundkurs i växtkännedom krävs inga förkunskaper, kom som du är!

Kursen kan läsas fristående eller som en del i våra utbildningar Växtkännedom – yrkesbevis eller Diplomerad trädgårdsarkitekt.

Start: Flexibel start för den webbaserade delen av kursen. Fältvandring: Malmö eller Uppsala.

Form: Distans med en fysisk träff och en virtuell workshop.

Pris: 10 994 inkl. moms (8 795 exkl. moms)

Beräknad studietid: Minimum 80 timmar varav en fältdag med föredrag och växtvandring ute i fält.

Giltighetstid: 12 månader

Examen: Kursintyg och möjlighet till yrkesbevis via TCYK erhålls efter godkända kursmoment och examination.

Efter avslutad kurs kan du:

  • Namnge växtens olika delar.
  • Grunderna i hur en växt fungerar.
  • Kraven på ståndort och därigenom kunna välja rätt växt för rätt plats.
  • Identifiera och namnge ett bassortiment av träd, buskar och barrväxter.

Botanik
Anatomi
Växtfysiologi
Morfologi
Systematik

Ståndort
Klimat
Jord
Ljus
Vind
Vatten
Näring

Växtnamn
Latinska växtnamn
Växtnamnens uttal

Växtlista
Träd
Buskar
Barrväxter

Identifiering
Fältstudier
Vinterkvist
Fältvandring

Arbetsmiljö
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Ergonomi

Examination
Identifiering
Fältstudier

Grundkurs i växtkännedom ges på distans. Via Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du ditt utbildningsmaterial, genomför uppgifter och kommunicerar med din lärare. Kursen innehåller också en gemensam växtvandring i fält som ges under en dag i Kunskapsparken i Ultuna utanför Uppsala eller i Alnarpsparken utanför Malmö. Du väljer själv var och när du deltar. Se vårt kalendarium för aktuella datum för fältvandring.

Kursen tar cirka 80 timmar att genomföra och du har tolv månader på dig att slutföra den. Innehållet omfattas av en variation av inlämningsuppgifter, övningar, föreläsningar, faktatexter, bildexempel och bildspel. Under kursens gång får du återkoppling och kommentarer från din lärare. Efter examination erhåller du kursintyg.

Utöver kursmaterialet hålls en workshop i vinterkvist där du får möjlighet att öva dig på att identifiera växter på bar kvist. Se vårt kalendarium för aktuell workshop under din studietid.

I kursen får du även tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé där du får kontakt och utbyter erfarenheter med dina lärare och studiekamrater via chatt och diskussionsforum. Du får också möjlighet att delta i livesända föreläsningar varje vecka.

Yrkesbevis
Tillsammans med kurserna Prydnadsträd, buskar & barr och Perenner & sommarblommor ger den här kursen möjlighet till Yrkesbevis i växtkännedom genom Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté (TCYK). För att få yrkesbevis i växtkännedom behöver du ha godkänt på samtliga tre kurser i växtkännedom och dokumenterad praktik från den gröna sektorn som du genomfört före, under eller som du tar dig an efter kursslut. Läs mer om praktikkrav för yrkesbevis.

Erbjudande

Läs hela utbildningen Växtkännedom – yrkesbevis och spara 5 488 kr inklusive moms.
Grundkurs i växtkännedom är den första av tre delkurser som ingår i utbildningen.
Se vår sammanställning här »

»Jag har verkligen nått mina personliga mål med kursen. Det har varit oerhört intressant och lärorikt och en verklig källa till inspiration.«

Ann-Catrin Johansson, Grundkurs i växtkännedom

Anmäl dig till kursen här

  • Välj din studietakt
  • Betala med faktura
  • Börja inom 10 dagar