Växtkännedom – yrkesbevis

Yrkesbevis

Trädgårdsakademins utbildning för yrkesbevis i växtkännedom riktar sig till dig som arbetar eller vill arbeta med trädgård. Utbildningen motsvarar sex veckors heltidsstudier som du läser på distans i den egen takt. Utbildningen består av tre delkurser: Grundkurs i växtkännedom, Prydnadsträd, buskar & barr samt Perenner & sommarblommor. Du kommer att lära dig ett brett bassortiment av vedartade och örtartade växter, vilka krav dessa har på sin växtplats (ståndortskrav) och vilken lämplighet de har i olika planteringsytor.

Utbildningsmaterialet med digitala workshops, föreläsningar, växtbeskrivningar, övningar, tester och inlämningsuppgifter finns tillgängligt via vår utbildningsplattform. Härifrån kommunicerar du med din lärare och dina studiekamrater under hela din utbildningstid hos oss.

Eftersom utbildningen går på distans kan vi erbjuda fri studietakt och flexibel start. Samtliga tre delkurser i utbildningen går på distans med en obligatorisk fältdag per delkurs. Datum för fältdagar, se vårt kalendarium »

Start: Flexibel

Pris: 31 632 kr

Beräknad studietid: Minimum 240 timmar varav tre fältdagar med föredrag och växtvandring ute i fält.

Examen: Kursintyg och möjlighet till yrkesbevis via TCYK erhålls efter godkända kursmoment och examination.

Utbildningens mål är att du ska kunna:

 • Identifiera och namnge 40 träd, 85 buskar och 30 barrväxter.
 • Identifiera och namnge 50 perenner och 30 sommarblommor.
 • Namnge växtens olika delar.
 • Grunderna i hur en växt fungerar.
 • Kraven på ståndort och därigenom kunna välja rätt växt för rätt plats.
 • Göra en enklare växtinventering.
 • Grunderna i hur en besiktning av utemiljö går till.
 • Definitioner och regler för växtkvalitet, märkning och certifiering.
 • Grunderna i hur en väl fungerande växtbädd är uppbyggd.
 • Val av planteringsavstånd, planteringstidpunkt och förberedelser för plantering.
 • Göra planteringsförslag med utgångspunkt från en given ståndort.
 • Göra planteringsförslag med hänsyn till blomningstider, färg, form, ståndort och ekonomi.

 

Samtliga delkurser i utbildningen består av två delar. En faktadel som studeras på distans via internet och en praktisk del med föredrag och växtvandring under en dag ute i fält. Fältvandringen är obligatorisk. Datum för fältdagar, se vårt kalendarium.

Kursernas nätbaserade del har du tillgång till under tolv månader. Via vår digitala utbildningsplattform når du hela kursinnehållet. Här genomför du utbildningen med inlämningsuppgifter, övningar och prov. Du kommunicerar med din lärare och får även tillgång till vårt Webbcafé som är ett diskussionsforum där du får kontakt och utbyter erfarenheter med dina studiekamrater runt om i landet. Under hela utbildningstiden har du tillgång till frivilliga livesända föreläsningar och chatt varje vecka.

Yrkesbevis utfärdas av Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté TCYK. Ett yrkesbevis är en bekräftelse på att man har kunskaper och färdigheter inom den del av yrkesområdet som yrkesbeviset omfattar. TCYKs yrkesbevis bygger på kunskapskrav som har en bred acceptans inom utemiljöbranschen.

För att få yrkesbevis i växtkännedom behöver du ha godkänt på samtliga tre delkurser samt dokumenterad praktik från den gröna sektorn som du gjort före, under eller som du gör efter kursens slut. Läs mer om praktikkrav för yrkesbevis här »

»Fantastiska lärare som verkligen kan inspirera.«

Student, Prydnadsträd, buskar & barr

Anmäl dig till utbildningen här

 • Läs hela eller i delar
 • Betala med faktura
 • Börja inom 10 dagar