Perenner & sommarblommor

Växtkännedom

Distanskursen Perenner & sommarblommor vänder sig till dig som behöver kunna känna igen, sköta och använda ett grundsortiment av perenner och sommarblommor i ditt arbete. Perennrabatter och sommarblommor används där man önskar sig lång blomningstid. I krukor, som blickfång eller som marktäckare under buskar och träd. Med kunskap om ett grundsortiment av perenner och sommarblommor kan du skapa vackra och frodiga växtkompositioner med lång blomningstid. Kursen är den tredje av tre delkurser som tillsammans ger dig möjlighet till yrkesbevis i växtkännedom. Den kan läsas som fristående kurs men ingår även i vår utbildning till Diplomerad trädgårdsarkitekt.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om ett bassortiment av perenner och sommarblommor. Du lär dig identifiera 50 perenner, 30 sommarblommor samt några av våra vanligaste prydnadsgräs med svenskt och vetenskapligt växtnamn. Du lär dig om växternas levnadskrav och att anpassa dina växtval utifrån ståndorten. Du får kunskap om härdighet, växtsätt, konkurrensförmåga och livslängd hos perenner. Vi går också igenom vilka kvalitetsbegrepp som gäller för perenner och sommarblommor. Vidare får du kunskap om plantering och skötsel samt en förståelse för ekonomiska aspekter vid perenn- och sommarblomsplanteringar. Kursen ger grundläggande kunskaper i hur färg, form och växtsätt påverkar växtkompositionen och du får själv öva att göra kompositioner utifrån ståndort, funktion och estetik.

Kursen läses på distans samt under en dag ute i fält med föredrag och växtvandring. För datum, se vårt kalendarium »

Start: Flexibel start för den webbaserade delen av kursen. Fältvandring: Malmö eller Enköping.

Pris: 9 994 inkl. moms (7 995 exkl. moms)

Beräknad studietid: Minimum 80 timmar varav en dag ute i fält med föredrag och växtvandring.

Giltighetstid: 12 månader

Examen: Kursintyg och möjlighet till yrkesbevis via TCYK erhålls efter godkända kursmoment och examination.

Kursens mål är att du ska kunna

  • Identifiera och namnge 50 perenner och 30 sommarblommor.
  • Grunderna om ståndort och växtplatsens betydelse för perenner och sommarblommor.
  • Val av planteringsavstånd, planteringstidpunkt och förberedelser för plantering.
  • Vilka kvalitetsbegrepp som gäller för perenner och sommarblommor.
  • Göra planteringsförslag med hänsyn till blomningstider, färg, form, ståndort och ekonomi.

Växtlista
50 perenner
30 sommarblommor
Prydnadsgräs
Vetenskapliga växtnamn
Svenska namn
Identifiering

Perenner
Ståndort
Övervintringsförmåga
Växtsätt
Blommor
Plantering
Skötsel

Sommarblommor
Ståndort
Växtsätt
Blommor
Plantering
Skötsel

Blomsterlök
Lökväxter

Växtkomposition
Tre mästerkompositörer:
Gertrud Jekyll
Christopher Lloyd
Piet Oudolf
Skapa rabatter med perenner

Växtkvalitet
Perenner
Sommarblommor
Märkning och certifiering
Välja växtkvalitet

Ekonomi
Annueller vs perenner
Planteringsförslag med ekonomisk kalkyl

Examination
Identifiering
Perennrabatt – planteringsförslag

Kursen består av två delar. En faktadel som studeras på distans via internet och en praktisk del med föredrag och växtvandring under en dag ute i fält. Fältvandringen är obligatorisk och det finns möjlighet att delta i en vandring i Enköping eller i Alnarpsparken utanför Malmö.

Kursens nätbaserade del har du tillgång till under tolv månader. Via vår digitala utbildningsplattform når du hela kursinnehållet som i Perenner & sommarblommor bland annat omfattar 80 växtporträtt med växtbeskrivningar. Via utbildningsplattformen genomför du kursen med inlämningsuppgifter, övningar och prov. Du kommunicerar med din lärare och får även tillgång till vårt Webbcafé som är ett diskussionsforum där du får kontakt och utbyter erfarenheter med dina studiekamrater runt om i landet.

Yrkesbevis
Perenner & sommarblommor ger dig möjlighet att få yrkesbevis i växtkännedom genom Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté TCYK. Kursen Perenner & sommarblommor är en av tre kurser i växtkännedom. För att få yrkesbevis i växtkännedom behöver du ha godkänt på samtliga tre samt dokumenterad praktik från den gröna sektorn som du gjort före, under eller som du gör efter kursens slut. Läs mer om praktikkrav för yrkesbevis här »

»Jag bär med mig mycket ny kunskap till förhoppningsvis ett nytt arbete med trädgårdsanknytning.«

Eva Walmstedt, Perenner & sommarblommor

Anmäl dig till kursen här

  • Välj din studietakt
  • Betala med faktura
  • Börja inom 10 dagar