Perenner & sommarblommor

Växtkännedom

Distanskursen Perenner & sommarblommor vänder sig till dig som behöver kunna känna igen, sköta och använda ett grundsortiment av perenner och sommarblommor i ditt arbete. Efter kursens slut kan du skapa vackra och frodiga växtkompositioner med lång blomningstid. Kursen är den sista av tre delkurser som tillsammans ger dig möjlighet till yrkesbevis i växtkännedom.

Så går det till

I kursen lär du dig identifiera minst 50 perenner, 30 sommarblommor och några av våra vanligaste prydnadsgräs. Du lär dig växternas svenska och vetenskapliga namn, om deras levnadskrav och om att anpassa dina växtval utifrån en utvald plats. Du får kunskap om kvalitetsbegrepp, härdighet, växtsätt, konkurrensförmåga och livslängd hos perenner. Du lär dig också om plantering och skötsel och du får förståelse för viktiga ekonomiska aspekter vid perenn- och sommarblomsplanteringar. Vi går också igenom hur färg, form och växtsätt påverkar växtkompositioner och du får öva på att skapa kompositioner utifrån plats, funktion och estetik.

Förkunskaper

Perenner & sommarblommor riktar sig till dig med erfarenhet motsvarande kurserna Grundkurs i växtkännedom och Prydnadsträd, buskar & barr.

Kursen kan läsas fristående eller som en del i våra utbildningar Växtkännedom – yrkesbevis eller Diplomerad trädgårdsarkitekt.

Start: Flexibel start för den webbaserade delen av kursen. Fältvandring: Malmö eller Enköping.

Form: Distans med en fysisk träff.

Pris: 11 544 kr

Beräknad studietid: Minimum 80 timmar varav en dag ute i fält med föredrag och växtvandring.

Giltighetstid: 12 månader

Examen: Kursintyg och möjlighet till yrkesbevis via TCYK erhålls efter godkända kursmoment och examination.

Efter avslutad kurs kan du:

  • Identifiera och namnge ett brett sortiment av perenner och sommarblommor för olika lägen och ändamål.
  • Grunderna om ståndort och växtplatsens betydelse för perenner och sommarblommor.
  • Val av planteringsavstånd, planteringstidpunkt och förberedelser för plantering.
  • Vilka kvalitetsbegrepp som gäller för perenner och sommarblommor.
  • Göra planteringsförslag med hänsyn till blomningstider, färg, form, ståndort och ekonomi.

Perenner
Ståndort
Övervintringsförmåga
Växtsätt
Blommor
Plantering
Skötsel

Sommarblommor
Ståndort
Växtsätt
Blommor
Plantering
Skötsel

Blomsterlök
Lökväxter

Växtlista
Perenner
Prydnadsgräs
Sommarblommor

Växtkvalitet
Vad är växtkvalitet?
Kvalitetsbeteckningar
Märkning
Certifiering

Växtkomposition
Perennrabatter

Ekonomi
Annueller vs perenner

Identifiering
Fältvandring

Examination
Identifiering
Planteringsförslag

Perenner & sommarblommor ges på distans. Via Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du ditt utbildningsmaterial, genomför uppgifter och kommunicerar med din lärare. Kursen innehåller också en gemensam växtvandring i fält som ges under en dag i Enköping eller i Alnarpsparken utanför Malmö. Du väljer själv var och när du deltar. Se vårt kalendarium för aktuella datum för fältvandring.

Kursen tar cirka 80 timmar att genomföra och du har tolv månader på dig att slutföra den. Innehållet omfattas av en variation av inlämningsuppgifter, övningar, föreläsningar, faktatexter, bildexempel och bildspel. Under kursens gång får du återkoppling och kommentarer från din lärare. Efter examination erhåller du kursintyg.

I kursen får du även tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé där du får kontakt och utbyter erfarenheter med dina lärare och studiekamrater via chatt och diskussionsforum. Du får också möjlighet att delta i livesända föreläsningar varje vecka.

Yrkesbevis
Tillsammans med kurserna Grundkurs i växtkännedom och Prydnadsträd, buskar & barr ger den här kursen möjlighet till Yrkesbevis i växtkännedom genom Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté (TCYK). För att få yrkesbevis i växtkännedom behöver du ha godkänt på samtliga tre kurser i växtkännedom och dokumenterad praktik från den gröna sektorn som du genomfört före, under eller som du tar dig an efter kursslut. Läs mer om praktikkrav för yrkesbevis.

»Jag bär med mig mycket ny kunskap till förhoppningsvis ett nytt arbete med trädgårdsanknytning.«

Eva Walmstedt, Perenner & sommarblommor

Anmäl dig till kursen här

  • Välj din studietakt
  • Betala med faktura
  • Börja inom 10 dagar