Prydnadsträd, buskar & barr

Växtkännedom

Trädgårdsakademins kurs Prydnadsträd, buskar & barr vänder sig till dig som arbetar med trädgård eller som vill arbeta med trädgård inom anläggning, skötsel, rådgivning eller design och som behöver lära dig ett bassortiment av vedartade trädgårdsväxter. Med god kännedom om prydnadsträd, buskar och barrväxter kan du göra livskraftiga och funktionella planteringsförslag samt identifiera och namnge vilka växter som redan finns i en uppväxt trädgård. Kursen är den andra av tre delkurser som tillsammans ger dig möjlighet till yrkesbevis i växtkännedom. Den kan läsas som fristående kurs men ingår även i vår utbildning till Diplomerad trädgårdsarkitekt.

I Prydnadsträd, buskar & barr lär du dig identifiera minst 15 prydnadsträd, 50 buskar och 20 barrväxter och deras svenska och vetenskapliga namn. Du lär dig göra planteringsförslag med utgångspunkt från ståndort och att göra en enklare växtinventering i en befintlig trädgård. Du lär dig även grunderna i hur en växtbesiktning går till och hur en väl fungerande växtbädd är uppbyggd. I kursen går vi också igenom definitioner och regler för växtkvalitet, märkning och certifiering samt hur du gör kvalitetskontroll vid leverans.

Kursen läses på distans samt under en dag ute i fält med föredrag och växtvandring. För datum, se vårt kalendarium »

Start: Flexibel start för den webbaserade delen av kursen. Fältvandring: Malmö eller Uppsala.

Pris: 9 994 inkl. moms (7 995 exkl. moms)

Beräknad studietid: Minimum 80 timmar varav en dag med föredrag och växtvandring ute i fält.

Giltighetstid: 12 månader

Examen: Kursintyg och möjlighet till yrkesbevis via TCYK erhålls efter godkända kursmoment och examination.

Kursens mål är att du ska kunna

  • Identifiera och namnge 15 prydnadsträd, 50 buskar och 20 barrväxter.
  • Göra en enklare växtinventering.
  • Grunderna i hur en besiktning av utemiljö går till.
  • Definitioner och regler för växtkvalitet, märkning och certifiering.
  • Grunderna i hur en väl fungerande växtbädd är uppbyggd.
  • Göra planteringsförslag med utgångspunkt från en given ståndort.

Växtlista
15 prydnadsträd, 50 buskar och 20 barrväxter
Rosor
Klätterväxter
Vetenskapliga växtnamn
Svenska växtnamn
Identifiering

Växtinventering
Inventering av en villaträdgård
POM, Programmet för odlad mångfald

Besiktning av utemiljö
Typer av besiktningar

Växtkvalitet
Vad är växtkvalitet?
Välja växtkvalitet
Kvalitetsbegrepp
Mottagningskontroll

Plantering & beskärning
Plantering av buskar och träd
Beskärningsprinciper

Examination
Identifiering
Växtinventering
Växtporträtt
Planteringsförslag

Prydnadsträd, buskar & barr består av två delar. En faktadel som studeras på distans via internet och en praktisk del med föredrag och växtvandring under en dag ute i fält. Fältvandringen är obligatorisk och det finns möjlighet att delta i Kunskapsparken i Ultuna utanför Uppsala eller i Alnarpsparken utanför Malmö.

Kursens nätbaserade del har du tillgång till under tolv månader. Via vår digitala utbildningsplattform når du hela kursinnehållet som i Prydnadsträd, buskar & barr bland annat omfattar 90 växtporträtt med växtbeskrivningar. Via utbildningsplattformen genomför du kursen med inlämningsuppgifter, övningar och prov. Du kommunicerar med din lärare och får även tillgång till vårt Webbcafé som är ett diskussionsforum där du får kontakt och utbyter erfarenheter med dina studiekamrater runt om i landet.

Yrkesbevis
Prydnadsträd, buskar & barr ger dig möjlighet till yrkesbevis i växtkännedom genom Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté TCYK. Denna kurs är en av tre kurser i växtkännedom. För att få yrkesbevis i växtkännedom behöver du ha godkänt på samtliga tre kurser i växtkännedom samt dokumenterad praktik från den gröna sektorn som du gjort före, under eller som du gör efter kursslut. Läs mer om praktikkrav för yrkesbevis här »

»Lärorik, intressant och matig! Bra tempo, bra förklaringar och diskussioner och väldigt värdefullt att se, fota och känna på alla växter.«

Madeleine Söderqvist, fältvandring Prydnadsträd, buskar & barr

Anmäl dig till kursen här

  • Välj din studietakt
  • Betala med faktura
  • Börja inom 10 dagar