Prydnadsträd, buskar & barr

Växtkännedom

Distanskursen Prydnadsträd, buskar & barr vänder sig till dig som arbetar eller vill arbeta med trädgård inom anläggning, skötsel, rådgivning eller design. Du lär dig ett bassortiment av vedartade trädgårdsväxter och med dina kunskaper kan du sedan identifiera och namnge vilka växter som redan finns i en uppväxt trädgård. Du lär dig också att skapa livskraftiga och funktionella planteringsförslag. Kursen är den andra av tre delkurser som tillsammans ger dig möjlighet till yrkesbevis i växtkännedom.

Så går det till

I kursen lär du dig identifiera minst 15 prydnadsträd, 50 buskar och 20 barrväxter och deras svenska och vetenskapliga namn. Du lär dig att genomföra en enklare växtinventering i en befintlig trädgård, grunderna i hur en växtbesiktning går till och hur en väl fungerande växtbädd är uppbyggd. Du lär dig också att skapa planteringsförslag med utgångspunkt från platsen. Vi går också igenom definitioner och regler för växtkvalitet, märkning och certifiering samt hur du genomför en kvalitetskontroll vid leverans.

Förkunskaper

Prydnadsträd, buskar & barr riktar sig till dig med erfarenhet motsvarande Grundkurs i växtkännedom.

Kursen kan läsas fristående eller som en del i våra utbildningar Växtkännedom – yrkesbevis eller Diplomerad trädgårdsarkitekt.

Start: Flexibel start för den webbaserade delen av kursen. Fältvandring: Malmö eller Uppsala.

Form: Distans med en fysisk träff.

Pris: 11 544 kr

Beräknad studietid: Minimum 80 timmar varav en dag med föredrag och växtvandring ute i fält.

Giltighetstid: 12 månader

Examen: Kursintyg och möjlighet till yrkesbevis via TCYK erhålls efter godkända kursmoment och examination.

Efter avslutad kurs kan du:

  • Identifiera och namnge ett fördjupat sortiment av prydnadsträd, buskar och barrväxter.
  • Göra en enklare växtinventering.
  • Grunderna i hur en besiktning av utemiljö går till.
  • Definitioner och regler för växtkvalitet, märkning och certifiering.
  • Grunderna i hur en väl fungerande växtbädd är uppbyggd.
  • Göra planteringsförslag med utgångspunkt från en given ståndort.

Växtlista
Träd
Buskar
Barrväxter
Rosor
Klätterväxter

Ståndort
Klimat
Jord
Ljus
Vind
Vatten
Näring

Växtinventering
Villaträdgård
POM

Besiktning 
Utemiljö

Växtkvalitet
Vad är växtkvalitet?
Välja växtkvalitet
Kvalitetsbegrepp
Mottagningskontroll

Plantering
Lignoser

Beskärning
Prydnadsträd
Buskar
Häckar
Barrväxter
Städsegröna växter

Identifiering
Fältvandring

Examination
Identifiering
Växtinventering
Planteringsförslag

Prydnadsträd, buskar & barr ges på distans. Via Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du ditt utbildningsmaterial, genomför uppgifter och kommunicerar med din lärare. Kursen innehåller också en gemensam växtvandring i fält som ges under en dag i Kunskapsparken i Ultuna utanför Uppsala eller i Alnarpsparken utanför Malmö. Du väljer själv var och när du deltar. Se vårt kalendarium för aktuella datum för fältvandring.

Kursen tar cirka 80 timmar att genomföra och du har tolv månader på dig att slutföra den. Innehållet omfattas av en variation av inlämningsuppgifter, övningar, föreläsningar, faktatexter, bildexempel och bildspel. Under kursens gång får du återkoppling och kommentarer från din lärare. Efter examination erhåller du kursintyg.

I kursen får du även tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé där du får kontakt och utbyter erfarenheter med dina lärare och studiekamrater via chatt och diskussionsforum. Du får också möjlighet att delta i livesända föreläsningar varje vecka.

Yrkesbevis
Tillsammans med kurserna Grundkurs i växtkännedom och Perenner & sommarblommor ger
den här kursen möjlighet till Yrkesbevis i växtkännedom genom Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté (TCYK). För att få yrkesbevis i växtkännedom behöver du ha godkänt på samtliga tre kurser i växtkännedom och dokumenterad praktik från den gröna sektorn som du genomfört före, under eller som du tar dig an efter kursslut. Läs mer om praktikkrav för yrkesbevis.

»Mycket bra fältvandring! Inger och Lena kompletterar varandra och de lyckas verkligen förmedla kunskap på en nivå som var lätt att ta till sig. Det är inte alla med så lång erfarenhet som har den talangen! Tack! «

Merit Öhring, fältvandring Prydnadsträd, buskar & barr

Anmäl dig till kursen här

  • Välj din studietakt
  • Betala med faktura
  • Börja inom 10 dagar