Trädgårdsutbildningar på distans #pluggaträdgård

Hem / Alla artiklar / Ulrika Levins Österlenträdgård 

Ulrika Levins Österlenträdgård 

Ulrika Levin från Levins trädgård & design vinner priset Årets trädgårdsarkitekt 2023 med sin Österlenträdgård. 

Juryns motivering

Priset till Årets trädgårdsarkitekt 2023 tilldelas en person som nominerats med ett förslag som är lågmält och arkitektoniskt formsäkert och förenar i sig de två huvudaspekter som i alla tider varit trädgårdens djupaste mening – nämligen att vara en plats för såväl nytta som nöje. De olika rummen innanför den omgärdande häcken skapar rum för människans behov av sinnesstimulans, vila, gemenskap och aktivitet och erbjuder dessutom vindskydd, boplatser, föda och vatten för det vilda. Därigenom är denna trädgård en hortikulturell lustgård som samtidigt rymmer ett naturrum för lärande och förståelse kring den ekologiska väv vi alla ingår i och är beroende av.  

Eftersom denna trädgård förverkligats och funnits ett slag, utgör de många fotona ett bevis för att den inte bara representerar en dröm utan att den också har fungerat och utvecklats i linje med visionen. 

Sammantaget motiverar alla dessa goda och starka egenskaper som kännetecknar förslaget och den förverkligade och brukade trädgården priset till Årets trädgårdsarkitekt 2023.

Ulrika Levins Österlenträdgård

Trädgårdens uppbyggnad visuellt och funktionellt

I det här fallet var det trädgården och dess funktioner som fick styra byggnadernas placering. Således är husen placerade för att optimera tomtens förutsättningar, solläge, och utblickar. Byggnaderna är placerade i vinkel för att skapa vindskydd, närheten till havet gör trädgården oerhört vindutsatt. Perspektiv och siktlinjer är centrala delar i trädgården, dels i själva trädgården, dels ut i det omgivande landskapet med blomsterängar och högresta popplar. Den mest framträdande siktlinjen löper från husets baksida och utgången från köket genom hela trädgården till den bakre häcken som omger köksträdgården. Successivt smalnar öppningarna i häckarna av för att förstärka känslan av djup. Fönster och fönsterdörrar är placerade så att trädgården är visuellt betydelsefull även från insidan av huset.

Uteplatser är belägna för att få alla sollägen, morgonsol under pergolan, lunch och kväll på uteplatsen och sista kvällssolen, i vindskyddat läge, i loggian. Sociala platser i trädgården är essentiell i denna trädgård. Lähäckar av liguster omger tomten och skapar insynsskydd. Mellan trädgårdens olika delar finns horisontella ligusterhäckar som definierar de olika ytornas form, mellan ytorna har det finns det också nivåskillnader som i designen lagts in vid häckar och planteringar. Häckarna klipps raka i överkant men är planterade i sluttningar för att fånga upp de nivåskillnader som finns vilket gör att höjningarna i marknivå blir mjuka och knappt märkbara.

Materialval

De hårda materialen i trädgården är anpassade för att hålla länge, kräva lite underhåll och för att åldras vackert utan behandling. Att i möjligaste mån jobba med naturliga material och utan gifter var också aspekter.

  • Trappsteg vid entré: Blocksteg svensk Bohusgranit
  • Gångar: Naturgrus (lokalt) 8-16 mm.
  • Uteplats och loggia: Gjuten platta (på grund av byggnadernas konstruktion) med ljusgrå klinker, samma klinker som även finns på golvet på insidan av huset.
  • Trall: FSC-märkt Massaranduba 22×120 mm.
  • Pergola och spaljé: Lärk
  • Damm: Svart dammduk med småstenar på botten.

Trädgårdens karaktärsväxter

Stommen består främst av solälskande och torktåliga växter generellt och framför allt perenner, rosor och perenna gräs.

Rosorna har sin höjdpunkt i juni/juli, många av dem är gammaldags buskrosor och när rosornas blomsterprakt falnar hamnar fokuset på perennerna som finns i massor i planteringarna. De japanska gräsen är magiska på hösten och vintern, ger struktur och färg när perennerna börjar vissna.

Väl valda träd och solitärbuskar tillför höjd, vindskydd, vandrande skugga och tidig blomning.

Prydnadskörsbär ’Accolade’ och tokyokörsbär fyller trädgården med tidig blomning.

Korstörne, silverpäron och blomsterkornell Eddie’s White Wonder är några av de lignoser som bidrar med karaktär.

Bland perennerna återfinns bland annat salvia ’Caradonna’, kransveronika ’Lavendelturm’, perovskia ’Blue Spire’ och höstvädd ’Perfecta Alba’.

Biodiversitet och klimathänsyn

Pool valdes aktivt bort till förmån för en damm. Dammen är grund, vattennivån max 20 cm och i botten finns småstenar dels för att låta en del av nedfallet döljas under stenarna och för att skapa gömställen för de varelser som vill leva i dammen. Glädjande nog har den större vattensalamandern flyttat in, flera stycken faktiskt, 2022 var det plötsligt 12 små nya salamandrar som flöt omkring. För fåglarna är dammen också uppskattad, liksom för olika groddjur och andra insekter.

Trallen är något upphöjd från jordnivå vilket skapat håligheter och där igelkottar trivs.

Ängarna utanför gör att det finns många pollinerar och andra insekter. För att hjälpa dessa har vikt lagts vid tidigblommande buskar och lökar för att ge mat tidigt under säsongen.

Nektarrika perenner finns under hela säsongen och i köksträdgården både bär och örter.

Befintlig jord har under byggnation sparats och återanvänts, endast för gräsmattan har 10 cm fuktighetshållande jord lagts på. Endast naturgödsel har använts och perennaklipp och upptaget ogräs får ligga kvar i planteringarna för att täcka jorden från uttorkning samt återföra näring. Samma sak i köksträdgården. Inga skadliga ämnen används i trädgården.

Tätheten i planteringarna är hög för att täcka jorden och växterna har planterats också utifrån deras rotsystem och möjlighet att söka vatten på olika nivåer. Det är en väldränerad sandjord och platsen i sig utsatt för blåst så att behålla fukten är a och o i och med att det dessutom ofta är bevattningsförbud. I stort sett sker endast bevattning av tomater och gurka i växthuset. I övrigt måste trädgårdens växter klara sig, vilket de också gör.