Rabatter

Tolv delkurser ingår i utbildningen till Diplomerad trädgårdsarkitekt. Anmäl dig till hela utbildningen på en gång och spara 18 957 kr*. Eller välj alternativet del för del och spara 12 707 kr*.

DelkurserKurs för kurs*Hela*Del för del*
Trädgårdsdesign Primo10 619 10 61910 619
Grundkurs i växtkännedom 9 994 9 994 9 994
Prydnadsträd, buskar & barr 9 994 9 994 9 994
Perenner & sommarblommor 9 994 9 994 9 994
Trädgårdsritning 9 994 9 994 9 994
Villaträdgårdens historia7 494 7 494 7 494
Trädgårdsdesign Hortum 11 949 11 949 11 949
   70 038
Trädgårdsdesign som affärsidé 14 989 14 989 14 989
Ritningsläsning & mätteknik 16 239 16 239 16 239
Trädgårdens hårdgjorda ytor11 949 11 949 11 949
Trädgårdsdesign Flora 11 949 11 949 11 949
Examensprojekt 18 793 18 793 18 793
 143 957 143 957 143 957
    73 918
PRIS SEK143 957125 000 131 250
    
Rabatt SEK 18 957 12 707

*) Priser inklusive moms

Tillbaka till utbildningssidan »