Trädgårdsritning

Ritteknik

Distanskursen Trädgårdsritning riktar sig till dig som vill lära dig att skapa tydliga och skalenliga ritningar av villaträdgårdar och andra mindre utomhusmiljöer. Kursen ger dig grundläggande kunskaper i ritteknik och behandlar de ritningstyper som trädgårdsarkitekter vanligtvis använder sig av för olika ändamål i sitt arbete.

Så går det till

I kursen lär du dig hur en trädgårdsritning byggs upp och vad den bör innehålla. Du lär dig om hur din arbetsplats kan se ut och vilken utrustning du behöver för att uppnå bästa resultat i ditt arbete. Vi ritar för hand eftersom det ger en mycket god förståelse för skala och för hur en ritning är uppbyggd.

Med hjälp av praktiska övningar lär du dig ritteknikens hantverk. I den examinerande delen av kursen får du i uppgift att ta fram idéskiss, funktionsplan, illustrationsplan, elevation, axonometri, markplaneringsplan, sektion och planteringsplan med hjälp av dina kunskaper.

Förkunskaper

För att läsa Trädgårdsritning krävs inga förkunskaper, kom som du är!

Kursen kan läsas fristående eller som en del i vår utbildning till Diplomerad trädgårdsarkitekt.

Start: Flexibel

Form: Distans med en virtuell workshop.

Pris: 10 994 kr

Beräknad studietid: Minimum 80 timmar

Giltighetstid: 12 månader

Examen: Kursintyg erhålls efter godkända kursmoment och examination.

Efter avslutad kurs kan du:

  • Skapa trädgårdsarkitektens vanligaste ritningstyper.
  • Rita skalenliga och tydliga trädgårdsritningar.
  • Veta hur en trädgårdsritning är uppbyggd och vad den bör innehålla.
  • Rita i plan, sektion, elevation samt enklare axonometri eller perspektiv.

Skissa
Idéskiss
Funktionsplan
Funktionsmått

Formalia
Ritningsblanketten
Ritningsformat
Ritningsram
Namnruta
Skrivfält
Skalaxel
Norrpil
Disposition
Hänvisningar
Ändringar

Ritningens innehåll
Linjer
Måttuppgifter
Höjdförhållanden
Symboler
Ytor
Färg

Illustrativa ritningar
Illustrationsplan
Elevation
Perspektiv
Axonometri

Tekniska ritningar
Markplaneringsplan
Planteringsplan
Konstruktion
Sektion
Axonometri

Examination
Skiss
Funktionsplan
Illustrationsplan
Markplaneringsplan
Planteringsplan

Trädgårdsritning går helt på distans utan fysiska träffar. Via Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du ditt utbildningsmaterial, genomför uppgifterna och kommunicerar med din lärare.

Kursen tar cirka 80 timmar att genomföra och du har tolv månader på dig att slutföra den. Innehållet omfattas av en variation av inlämningsuppgifter, övningar, föreläsningar, faktatexter, bildexempel och bildspel. Under kursens gång får du återkoppling och kommentarer från din lärare. Efter examination erhåller du kursintyg.

Utöver kursmaterialet hålls en workshop där du får möjlighet att fördjupa dig ytterligare i ritteknik. Här varvas föreläsningar med praktiska övningar i att rita planteringsplaner och tredimensionella bilder av trädgårdsrummet. Se vårt kalendarium för aktuell workshop under din studietid.

I kursen får du tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé där du får kontakt och utbyter erfarenheter med dina lärare och studiekamrater via chatt och diskussionsforum. Du får också möjlighet att delta i livesända föreläsningar varje vecka.

»Praktikfallet. Det var väldigt lärorikt att få göra alla de olika stegen, ritningstyperna och listorna som kan behövas i ett projekt. Klurigt ibland, men roligt!«

Malin Vestin, Trädgårdsritning

Anmäl dig till kursen här

  • Välj din studietakt
  • Betala med faktura
  • Börja inom 10 dagar