Trädgårdsritning

Ritteknik

Trädgårdsakademins kurs i trädgårdsritning riktar sig till dig som vill kunna rita upp tydliga och skalenliga ritningar av villaträdgårdar och andra mindre utomhusmiljöer. Kursen ger dig grundläggande kunskaper i ritteknik och tar upp de ritningstyper som trädgårdsarkitekten vanligen använder.

Du lär dig hur en trädgårdsritning är uppbyggd och vad den bör innehålla. Hur din arbetsplats kan se ut och vilken utrustning du behöver för bästa resultat. Genom en mängd övningar lär du dig ritteknikens hantverk och du får till uppgift att rita idéskiss, funktionsplan, illustrationsplan, elevation, axonometri, markplaneringsplan, sektion och planteringsplan. I kursen ritar vi för hand eftersom det ger en god förståelse för skala och för hur en ritning är uppbyggd.

Distanskursen Trädgårdsritning kan läsas som fristående kurs eller som en del av vår utbildning till Diplomerad trädgårdsarkitekt.

Start: Flexibel

Pris: 9 994 inkl. moms (7 995 exkl. moms)

Beräknad studietid: Minimum 80 timmar

Giltighetstid: 12 månader

Examen: Kursintyg erhålls efter godkända kursmoment och examination.

Efter avslutad kurs ska du kunna

  • Skapa trädgårdsarkitektens vanligaste ritningstyper.
  • Rita skalenliga och tydliga trädgårdsritningar.
  • Veta hur en trädgårdsritning är uppbyggd och vad den bör innehålla.
  • Rita i plan, sektion, elevation samt enklare axonometri eller perspektiv.

Skissa idé & funktion
Idéskiss
Funktionsplan
Mått

Formalia
Ritningsblanketten
Ritningsformat
Ritningsram
Namnruta
Skrivfält
Skalaxel
Norrpil
Disposition
Hänvisningar
Ändringar

Linjer & symboler
Linjer
Måttuppgifter
Nivåskillnader
Ritningstext
Symboler
Ytor
Färg

Illustrativa ritningar
Illustrationsplan
Elevation
Perspektiv
Axonometri

Tekniska ritningar
Markplaneringsplan
Planteringsplan
Konstruktion
Sektion

Virtuell workshop
Axonometri
Planteringsplan

Kursen går helt på distans utan fysiska träffar. Via Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du ditt utbildningsmaterial, genomför uppgifterna och kommunicerar med din lärare. I kursen ingår också en frivillig virtuell workshop som erbjuds en gång om året. Se här för aktuella datum »

Vi har beräknat att det tar cirka 80 timmar att genomföra kursen men du har tolv månader på dig att göra klart. Kursen omfattar en mängd övningar, faktatexter, bildexempel och bildspel. Under kursens gång lämnar du in illustrativa och tekniska trädgårdsritningar som din lärare granskar och ger dig utförlig återkoppling på.

I kursen får du även tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé där du får kontakt och utbyter erfarenheter med våra lärare och dina studiekamrater via chatt och diskussionsforum.

»Jag har blivit säkrare på att rita ritningar och vet nu lite bättre vad som behöver vara med för ett komplett ritningsuppdrag.«

Helena Rösch, Trädgårdsritning

Anmäl dig till kursen här

  • Välj din studietakt
  • Betala med faktura
  • Börja inom 10 dagar