Trädgårdsdesign Hortum

Trädgårdsdesign

Distanskursen Trädgårdsdesign Hortum riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom trädgårdsdesign. Du har redan viss erfarenhet av trädgård, design och växtkännedom och önskar utveckla dina färdigheter för att kunna arbeta med formgivning av villaträdgårdar och andra trädgårdsmiljöer från grunden. I kursen fokuserar vi på trädgårdens grundstruktur och hur du med växter och byggda element kan skapa hållbara och trivsamma trädgårdar med god funktion.

Så går det till

I kursen lär du dig att definiera trädgårdar som rum där träd, buskar, klätterväxter och perenner, tillsammans med markmaterial, konstruktioner och byggnader bildar de gröna rummens golv, väggar och tak. Du lär dig om trädgårdsrummets uppbyggnad och om hur storlek, form och proportioner påverkar vår upplevelse av det. Du lär dig också hur du med hjälp av formgivning kan påverka upplevelsen av rumslighet, rörelse och riktning i villaträdgården. Tillsammans resonerar vi kring hur platsens förutsättningar och kundens behov tillsammans med medvetna designval avgör vilken karaktär och funktion trädgårdsrummet får.

Förkunskaper

Trädgårsdesign Hortum är för dig med samlad erfarenhet motsvarande kurserna Trädgårdsdesign Primo, Grundkurs i växtkännedom, Prydnadsträd, buskar & barr samt Trädgårdsritning.

Kursen kan läsas fristående eller som en del i vår utbildning till Diplomerad trädgårdsarkitekt.

Start: Flexibel

Form: Distans

Pris: 11 949 inkl. moms (9 559 exkl. moms)

Beräknad studietid: Minimum 200 timmar

Giltighetstid: 12 månader

Examen: Kursintyg erhålls efter godkända kursmoment och examination.

Efter avslutad kurs kan du:

  • Välja designprincip utifrån platsens förutsättningar och trädgårdsägarens önskemål.
  • Förklara hur trädgårdsrummets storlek, form och proportioner påverkar platsen.
  • Redogöra för hur du planerar för rumslighet, rörelse och riktning i en trädgård.
  • Motivera hur platsens förutsättningar påverkat val av funktion och karaktär.
  • Genomföra en designprocess från idé till förslag.
  • Presentera ett gestaltningsförslag med utgångspunkt i grundstruktur och rumslighet.

Grundstruktur
Trädgårdsrummet
Golv
Väggar
Tak

Gestaltning
Designprinciper
Fokus
Stilbildare

Arbetsprocess
Designprocess
Gestaltningsförslag
Presentation

Växtval
Växtkomposition
Funktioner
Form
Ståndort
Hållbar trädgård

Examination
Design för liten trädgård
Design för stor trädgård

Trädgårdsdesign Hortum ges på distans utan fysiska träffar. Via Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du ditt utbildningsmaterial, genomför uppgifter och kommunicerar med din lärare.

Kursen tar cirka 200 timmar att genomföra och du har tolv månader på dig att slutföra den. Innehållet omfattas av en variation av inlämningsuppgifter, övningar, föreläsningar, faktatexter, bildexempel och bildspel. Under kursens gång får du återkoppling och kommentarer från din lärare. Efter examination erhåller du kursintyg.

I kursen får du tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé där du får kontakt och utbyter erfarenheter med dina lärare och studiekamrater via chatt och diskussionsforum. Du får också möjlighet att delta i livesända föreläsningar varje vecka.

»Jag personligen känner att jag mer och mer kan lita på att jag gör bra jobb.«

Student, Trädgårdsdesign Hortum

Anmäl dig till kursen här

  • Välj din studietakt
  • Betala med faktura
  • Börja inom 10 dagar