Trädgårdsdesign Hortum

Trädgårdsdesign

Trädgårdsdesign Hortum vänder sig till dig med trädgårdsbakgrund som vill arbeta med att formge villaträdgårdar och andra trädgårdsmiljöer från grunden. I kursen fokuserar vi på trädgårdens grundstruktur och hur du med växter och byggda element kan skapa hållbara och trivsamma trädgårdar med god funktion.

I kursen definierar vi trädgårdar som rum utomhus där träd, häckar, buskar, klätterväxter, perenner, markmaterial, konstruktioner och byggnader tillsammans bildar de gröna rummens golv, väggar och tak. Vi går igenom trädgårdsrummens uppbyggnad och hur rummets storlek, form och proportioner påverkar upplevelsen. Du lär dig hur du kan planera för upplevelser av rumslighet, rörelse och riktning i trädgårdsrummet. Vi resonerar kring hur platsens förutsättningar och kundens behov tillsammans med medvetna designval avgör vilken funktion, karaktär och innehåll trädgårdsrummet får.

Kursen riktar sig till dig med trädgårdsbakgrund och som har grundläggande kunskaper i växtkännedom, ritteknik och trädgårdsdesign motsvarande följande kurser: Trädgårdsdesign Primo, Grundkurs i växtkännedom, Prydnadsträd, buskar & barr samt Trädgårdsritning.

Trädgårdsdesign Hortum ingår i vår utbildning till Diplomerad trädgårdsarkitekt men kan även läsas som en fristående kurs.

Start: Flexibel

Pris: 11 949 inkl. moms (9 559 exkl. moms)

Beräknad studietid: Minimum 200 timmar

Giltighetstid: 12 månader

Examen: Kursintyg erhålls efter godkända kursmoment och examination.

Efter avslutad kurs ska du kunna

  • Förklara hur trädgårdsrummets storlek, form och proportioner påverkar platsen.
  • Redogöra för hur du planerar för rumslighet, rörelse och riktning i en trädgård.
  • Motivera hur platsens förutsättningar påverkat val av funktion och karaktär.
  • Presentera ett gestaltningsförslag med utgångspunkt i grundstruktur och rumslighet.

Trädgårdens grundstruktur
Trädgårdsrummet
Golv
Väggar
Tak

Trädgårdens gestaltning
Designprinciper
Fokus
Stilbildare

Trädgårdsarkitektens arbetsprocess
Designprocess
Gestaltningsförslag
Presentation

Växtval
Växtkomposition
Funktioner
Form
Ståndort

Examination
Presentation av gestaltningsförslag

Kursen går helt på distans utan fysiska träffar. Via Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du ditt utbildningsmaterial, genomför uppgifterna och kommunicerar med din lärare.

Vi har beräknat att det tar cirka 200 timmar att genomföra kursen men du har tolv månader på dig att göra klart. Kursen omfattar praktikfall, inlämningsuppgifter, övningar, föreläsningar, faktatexter, bildexempel och bildspel. Kursen avslutas med en examination uppdelad i tre delar där du ska göra sammanlagt tre gestaltningsförslag, ett för respektive examinationsdel, som du lämnar in för att få kommentarer och synpunkter på från din lärare.

I kursen får du även tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé där du får kontakt och utbyter erfarenheter med våra lärare och dina studiekamrater via chatt och diskussionsforum.

»Jag har fått träna på mina personliga mål i denna kurs vilket har känts toppenbra, kursinnehållet har gett mer än bara fakta. Man har fått träna på att strukturera, träna det kreativa sinnet och lärt sig mycket om hur viktigt det är med platsens proportioner, känsla och funktion.«

Joanna Hiltula, Trädgårdsdesign Hortum

Anmäl dig till kursen här

  • Välj din studietakt
  • Betala med faktura
  • Börja inom 10 dagar