Villaträdgårdens historia

Trädgårdsdesign

Distanskursen Villaträdgårdens historia riktar sig till dig som:

  • är intresserad av kulturhistoria och nyfiken på tidstypiska uttryck för villaträdgårdar
  • vill kunna planera en ny trädgård utifrån ett trädgårdshistoriskt perspektiv
  • vill arbeta med renovering av villaträdgårdar och behöver historisk vägledning för att skapa samstämmighet mellan trädgård, boningshus och omgivningar.

I kursen lägger vi stor vikt vid trädgårdsrummets form, uppbyggnad och material, och mötet mellan funktion och det lustfyllda trädgårdslivet.

Så går det till

I kursen tar vi dig från medeltidens muromgärdade klosterträdgårdar via renässansens, barockens och romantikens storslagna parker fram till den svenska villaträdgårdens historia. Här studerar du modernismens stilrena trädgårdsideal, egnahemsträdgårdarna med köksträdgårdar och fruktodlingar, våra barrprydda 70-talsträdgårdar och dagens moderna och individuella trädgårdar. Du lär dig vilka trädgårdsstilar och växter som användes under olika epoker.

I kursens examinerande del får du i uppgift att rita ett designförslag med inspiration från den epok i trädgårdshistorien som tilltalar dig mest. Du får även ett uppdrag där du tar på dig rollen som trädgårdsarkitekt och ska analysera och ge åtgärdsförslag för en uppvuxen villaträdgård där det trädgårdshistoriska perspektivet ska tas till vara.

Förkunskaper

För att läsa Villaträdgårdens historia krävs inga förkunskaper, kom som du är!

Kursen kan läsas fristående eller som en del i vår utbildning till Diplomerad trädgårdsarkitekt.

Start: Flexibel

Form: Distans

Pris: 7 494 inkl. moms (5 995 exkl. moms)

Beräknad studietid: Minimum 80 timmar

Giltighetstid: 12 månader

Examen: Kursintyg erhålls efter godkända kursmoment och examination.

Efter avslutad kurs kan du:

  • Beskriva de övergripande dragen i Europas trädgårdshistoria från medeltid och framåt.
  • Redogöra för den svenska villaträdgårdens historia från 1850-talet och framåt.
  • Förstå och förklara de grundläggande sambanden mellan trädgårdshistoria, arkitektur, funktion, rumsgestaltning, växtkomposition och materialanvändning.

Europeisk trädgårdshistoria
Medeltid
Renässans
Barock
Romantik
Industrialism
Modernism

Svensk trädgårdshistoria
Trädgårdar vid sommarnöjen
Arkitektonisk trädgård och naturpark
Egnahemträdgården
Funkis i trädgården
Trädgårdar i långa rader
Individualistisk trädgård
Postmodernism
Hårdgjorda ytor som stilbärare

Examination
Parkträdgård
Villaträdgård

Villaträdgårdens historia går helt på distans utan fysiska träffar. Via Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du ditt utbildningsmaterial, genomför uppgifterna och kommunicerar med din lärare. Boken Villaträdgårdens historia av Åsa Wilke ingår som kurslitteratur och skickas till dig per post.

Kursen tar cirka 80 timmar att genomföra och du har tolv månader på dig att slutföra den. Innehållet omfattas av en variation av inlämningsuppgifter, övningar, föreläsningar, faktatexter, bildexempel och bildspel. Under kursens gång får du återkoppling och kommentarer från din lärare. Efter examination erhåller du kursintyg.

I kursen får du tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé där du får kontakt och utbyter erfarenheter med dina lärare och studiekamrater via chatt och diskussionsforum. Du får också möjlighet att delta i livesända föreläsningar varje vecka.

»Jag har verkligen lärt mig långt mer än förväntat i denna kurs. Det är ju något speciellt med historia. Helt plötsligt så har en ny värld öppnats för mig. Att ha fått kunskap om materialval, rumsgestaltning, växtkompositioner ur ett historiskt perspektiv är ju mer användbart än jag någonsin trott. Jag är supernöjd! «

Lisa Bergström, Villaträdgårdens historia

Anmäl dig till kursen här

  • Välj din studietakt
  • Betala med faktura
  • Börja inom 10 dagar