Trädgårdsutbildningar på distans #pluggaträdgård

Hem / Alla artiklar / Nyttan med en funktionsplan

Nyttan med en funktionsplan

Ett trädgårdsdesignförslag kan innehålla många olika ritningar och handlingar. Beroende på projektets art och vad som kommits överens om kan man se allt från en enkel svartvit skiss med växtförslag till stora och detaljerade presentationer med konceptuell beskrivning, idékollage, illustrationsplan, planteringsplan, markplaneringsplan, kompletterande vyer, listor med växter, material och utrustning och kanske också en skötselplan. Vissa trädgårdsarkitekter väljer att också göra en funktionsplan, kanske som allra första steg i designprocessen.

Vad är en funktionsplan och vad är dess syfte och nytta?

Funktionsplanen visar hur trädgården är tänkt att användas, ur praktiskt perspektiv. Den här ritningstypen är förhållandevis enkel, ofta skissartad i svartvitt och innehåller enbart trädgårdens grundform, de huvudsakliga funktionerna och trädgårdens tänkta gångstråk eller rörelsemönster. Exempel på funktioner kan vara tvättvinda, soptunna, kompost, öppen yta för lek och spel, undanskymd plats för vila, insynsskydd, utsikter, parkeringsplats, solig uteplats, skuggig uteplats och liknande.

Funktionsplanen är en enkel och skalenlig planritning (en vy sedd rakt ovanifrån) som visar det övergripande, men inte detaljerade lösningar. I ritningen framgår vilka behov och önskemål som ska rymmas i trädgården och ungefär hur stor yta dessa tar i anspråk. I den här ritningstypen kopplas funktioner till ytor och gärna också hur det är tänkt att man ska röra sig mellan de olika funktionerna i trädgården.

Trädgårdsarkitekten utgår från kundmötet och den checklista som fyllts i som underlag för att kunna utröna vilka behov och önskemål trädgårdsägarna har. Hur vill de använda sin trädgård? Hur kan de funktionella behoven bli till lösningar som är både praktiska och estetiskt tilltalande? Trädgårdsarkitekten ritar in de olika funktionerna i situationsplanen med linjer, symboler och/eller stödord.


Funktionsplanen är ofta den första ritningen i designprocessen och den ligger sedan till grund för alla andra ritningar i presentationen. Det kan vara smart att lägga lite extra tid på denna del av designprocessen – det kan ta ett tag innan man hittar de bästa lösningarna.

Från frimärksskiss till funktionsplan

Funktionsplanen kan med fördel arbetas fram genom att man gör ett gäng frimärksskisser – små skissartade ritningar i miniformat. När man jobbar smått blir det svårare att förlora sig i detaljer och fokus kan behållas på det övergripande. Oftast är det de stora dragen – grundformen – som gör trädgården vacker, sammanhållen och intressant. Om detaljerna inte får stöd av en stark ”ram” kan trädgården upplevas som lite plottrig eller mindre harmonisk. Funktionsplanen hjälper både trädgårdsarkitekt och kund att fokusera på det viktiga ramverket och kan på så vis säkerställa att denna grund blir riktigt bra. När grundform och funktionella lösningar finns på plats blir det fortsatta designarbetet en tryggare och säkrare process och slutresultatet blir förhoppningsvis både underbart vackert och riktigt väl genomtänkt.

I kursen Trädgårdsritning går vi noga igenom de olika ritningstyper som kan ingå i ett fullständigt designförslag, där även funktionsplanen ingår. I Trädgårdsdesign Primo får du möjlighet att ytterligare träna på att göra både funktionsplaner och ett mer illustrerat designförslag för en fiktiv kund.