Nicole de Vesian använde stolen som viktigaste designverktyg

70 år gammal började Nicole de Vesian sin karriär som trädgårdsdesigner. Innan dess hade Nicole spenderat ett långt yrkesliv som stylist och modedesigner. Från ett hektiskt storstadsliv i Paris gick hon över till ett grönt och grönt liv i vackra Provence, och fick en andra chans till en blomstrande karriär inom trädgårdsdesign.

En trädgårdsbesökare sa en gång om Nicoles trädgårdar; ”Det är som ett cocktailparty, där alla gäster är olika, men alla njuter av varandras sällskap”.

Nicole de Vesian blev världsberömd för sin egen trädgård La Louvre, som ligger i Provence i södra Frankrike. Som före detta chefsdesigner på modehuset Hermès hade hennes huvuduppgift varit att anpassa klassisk design med vardagsliv – något som starkt lyser igenom i hennes senare trädgårdskonst.

Utgångspunkten i Nicole de Vesians trädgårdsgestaltning var alltid platsens förutsättningar, i kombination med hur trädgårdsägarna ville använda och leva i sin trädgård. Vad vill man se inifrån huset? Var vill man sitta på morgonen? Var vill man sitta på kvällen? För Nicole var trädgårdsplanering en rent fysisk upplevelse. Det handlade om att känna in platsen och stämningen. Att först bara vara i trädgården och uppleva möjliga siktlinjer, ljuset, skuggorna, dofterna… En stol att sitta ner på var hennes viktigaste designverktyg.

Målet för Nicole var att alltid hitta en samstämmighet mellan huset, trädgården och omgivningarna. Utgångspunkter för designen kunde t ex vara ett vackert träd på andra sidan dalen, eller kanske ett befintligt buskage i utkanten av tomten. Dessa blev sedan siktlinjer att utgå ifrån, för att skapa trädgårdens grundstruktur.

Det provensalska landskapet är ett lapptäcke av odlingar, vingårdar, ekskogar, klippor, grottor och raviner. Här växer cypress, tall, lavendel, olivlundar och fruktodlingar på små odlingsytor i det torra, solindränkta landskapet. Nicole upprepade gärna det provensalska landskapet i trädgården. Fruktträd i rad, ett lavendelfält i miniatyr, eller ett par knotiga vinstockar var detaljer som ofta fanns med i hennes trädgårdar.

Ett speciellt kännetecken för Nicole de Vesians trädgårdskonst är de toppade cypresserna. De skapades av frostnupna plantor inköpta billigt på plantskolan, först beskurna och sedan på tillväxt hemma hos Nicole i en avskild del av trädgården, för att sedan planteras ut på noggrant utvalda platser. ”Det var under kriget som jag lärde mig odla, och att knappa resurser stimulerar fantasin till kreativa lösningar”, berättade Nicole, om hur hennes eget trädgårdsintresse började spira.

Beskärning och formklippningar är ett signum för Nicoles trädgårdskonst, allt för att skapa spännande former och karaktärer i det gröna rummet. ”Naturen har format, jag hjälper den bara på rätt spår”, sa Nicole. Hon blandade också gärna formklippt med friväxande för att mjuka upp och skapa stämning. En trädgårdsbesökare sa en gång om Nicoles trädgårdar; ”Det är som ett cocktailparty, där alla gäster är olika, men alla njuter av varandras sällskap”.

Återvunna material var också typiskt för Nicoles trädgårdskonst. Nya gångar lades med gamla slitna trampstenar, väderbitna gamla träbitar blev till bänkar. Allt skulle se ut som att det alltid funnits på platsen. Även växterna var återvunna. Ofta från plantskolans skräphög eller självsådda plantor från hennes egen trädgård som hon odlat upp. ”Jag skapar alltid med knappa resurser och att driva växter ger mig en sådan tillfredsställelse”, sa Nicole.

Nicoles trädgård La Louvre ligger på en sluttning och består av flera olika rum på olika nivåer. Det handlade om att hitta en spännande balans av siktlinjer, både inne i trädgården och ut mot landskapet. Det vi särskilt kan ta med oss från Nicoles trädgårdsplanering är hennes vana att sätta sig ner och känna in platsen. Att stolen är ett utmärkt designverktyg. Sittandes i lugn och ro kan man känna in om en plats fungerar bra som en social uteplats för fester eller som en liten sittplats för morgonkaffet. Från sittande position kan man blicka ut över trädgården och planera siktlinjer och blickfång. Trädgården ska ju vara intressant från alla tänkbara håll och riktningar. Här kan vi lära av Nicoles filosofi – att inte stressa igenom designprocessen när det gäller trädgårdens grundform. Att besöka och känna in platsen är av stor vikt, och med stolens hjälp kan vi stanna upp och upptäcka de små ting som kan bidra till att skapa viktiga axlar och siktlinjer, både inom små trädgårdsrum och med koppling ut mot landskapet.

Med utgångspunkt i att man ofta sitter mer och vilar i trädgården, kan det vara särskilt relevant att inkludera detta perspektiv redan tidigt i designprocessen. Ofta planerar vi trädgårdar med hjälp av planritningen – en vy sedd rakt ovanifrån – men då är det lätt att missa de horisontella vyer som ju blir vår trädgårdsupplevelse när allt är anlagt och klart. Så inför nästa kundmöte, glöm inte att ta med stolen ut i trädgården! Sitt ner och känn in var trädgårdens sittplatser, siktlinjer och rörelsemönster ska vara. Ta med kunden för att undersöka var i trädgården man trivs allra bäst. Kanske är det just den platsen som bör få den viktigaste sittplatsen och de vackraste siktlinjerna.

Text & bild: Anette Åkerström.

I kursen Trädgårdsdesign Hortum fokuserar vi särskilt på trädgårdens grundform och struktur. Välkommen att lära mer om hur du kan skapa formstarka trädgårdsrum med stil, karaktär och känsla – kanske inspirerat av Nicole de Vesians vackra trädgårdskonst?