Trädgårdsdesign som affärsidé

Entreprenör Trädgårdsdesign

Om du nyligen har startat ett företag eller om du har planer på en nystart är det här en utbildning för dig. Vi går igenom grunderna i entreprenörskap och den process – från målbild till genomtänkt affärsplan – som ligger till grund för en lyckad etablering. Du får hjälp att formulera din unika affärsidé och att ta fram en affärsplan för ditt företag.

Vilket pris ska jag ta för ett trädgårdsdesignförslag? Vad gör mitt erbjudande unikt och vad ingår i erbjudandet? Vilka är mina kunder och hur når jag dem? Hur kan jag presentera min idé på ett tydligt sätt. Hur hittar jag intressanta samarbetspartners? Det är frågor vi går igenom i Trädgårdsdesign som affärsidé och som leder dig fram till din unika affärsidé och till en affärsplan för ditt eget företag eller det företag du arbetar i.

Trädgårdsdesign som affärsidé kan läsas som en fristående kurs men ingår även i vår utbildning till Diplomerad trädgårdsarkitekt.

Start: Flexibel

Pris: 14 989 inkl. moms (11 991 exkl. moms)

Beräknad studietid: Minimum 200 timmar

Giltighetstid: 12 månader

Examen: Kursintyg erhålls efter godkända kursmoment.

Efter avslutad kurs vet du

  • Hur du sätter rätt pris på dina tjänster.
  • Vad som gör ditt erbjudande unikt.
  • Vilka dina kunder är och hur du når dem.
  • Hur du kan presentera din idé på ett tydligt sätt.
  • Hur du hittar intressanta samarbetspartners.

Din unika affärsidé
Målbild
Självbild
Världsbild
Kreativitet
Presentationsteknik
Prissättning
Marknadsplan
Affärsplan & budget

Din affärsplan
Skriv din affärsplan

Försäkringar & Avtal
Försäkringar
Avtal

Kursen går helt på distans utan fysiska träffar. I Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du ditt utbildningsmaterial, genomför uppgifterna och kommunicerar med din lärare. Arbete och inlämningar i Microsoft Excel förekommer. I kursen ingår en obligatorisk virtuell workshop som erbjuds en gång på våren och en gång på hösten. För att delta bör du ha gjort minst 20% av kursmomenten dvs cirka 40 h. För datum, se vårt kalendarium ».

»Lärarens återkoppling som alltid var så stöttande.«

Student, Trädgårdsdesign som affärsidé

Anmäl dig till kursen här

  • Välj din studietakt
  • Betala med faktura
  • Börja inom 10 dagar