Trädgårdsdesign som affärsidé

Entreprenör

Trädgårdsdesign som affärsidé är en distanskurs för dig som är på väg att starta ditt eget företag, för dig som redan driver ett företag eller för dig som är anställd inom området. Utgångspunkten i kursen är att kunden är kärnan i allt du gör. Kursen ger dig de verktyg du behöver för att undersöka din marknad och lära känna din målgrupp så att du kan erbjuda tjänster som motsvarar dina framtida kunders behov, önskemål och förväntningar.

Så här går det till

Under kursens gång kommer du att få insikt i trädgårdsbranschen och dess aktörer. Du kommer att få utveckla din förståelse för vad begreppet hållbarhet står för och de tre delarna: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Du lär dig hur du kan identifiera din marknad och din målgrupp, och hur du beskriver kundvärdet av dina tjänster. Du kommer också att få utforska hur du kan prissätta dina tjänster och hur du kan simulera en optimal kundresa i ditt företag.

Kursen ger dig de verktyg du behöver för att kunna formulera en hållbar affärsidé för ditt företag där din kund står i centrum. Efter kursens slut kommer du att vara väl förberedd för att framgångsrikt navigera och blomstra i trädgårdsbranschen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Kom som du är!

Kursen kan läsas fristående eller som en del i vår utbildning till Diplomerad trädgårdsarkitekt.

Start: Flexibel

Form: Distans med en virtuell workshop.

Pris: 14 989 kr

Beräknad studietid: Minimum 200 timmar

Giltighetstid: 12 månader

Examen: Kursintyg erhålls efter godkända kursmoment och examination.

Efter avslutad kurs kan du:

 • Redogöra för trädgårdsbranschen och dess aktörer.
 • Förklara hållbarhet och dess ekologiska, sociala och ekonomiska komponenter.
 • Identifiera din marknad och din målgrupp.
 • Ange konkurrenter och potentiella samarbetspartners.
 • Beskriva dina tjänsters kundvärde.
 • Sätta pris på dina tjänster.
 • Simulera en optimal kundresa.
 • Formulera en hållbar affärsidé för ditt företag.

Trädgårdsbranschen
Fritidsodling
Marknader
Hållbart företagande

Din marknad
Identifiera marknaden
Konkurrenter
Samarbete
Marknadsundersökning
Enkätundersökning

Din målgrupp
Lär känna din målgrupp
Livet i villaträdgården
Djupintervju

Kundvärde
Dina tjänsters kundvärde
Försäljningsargument

Affärsidé
Formulera en hållbar affärsidé

Prissättning
Pris
Offert
Kundcase

Kundresa
Före, under och efter köp

Kalkyl
Budget och fakturerbar tid
Din lön

Examination
Trädgårdsdesign som affärsidé

Trädgårdsdesign som affärsidé ges på distans. Via Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du ditt utbildningsmaterial, genomför uppgifter och kommunicerar med din lärare. Utöver kursmaterialet hålls obligatorisk workshop som du deltar i oavsett hur långt du har kommit i kursen.

Workshopen omfattar två praktiska övningar:

 • Enkätundersökning.
 • Djupintervju.

Se vårt kalendarium för aktuell workshop under din studietid.

Kursen tar cirka 200 timmar att genomföra kursen och du har tolv månader på dig att slutföra den. Innehållet omfattas av en variation av inlämningsuppgifter, övningar, föreläsningar, faktatexter, bildexempel och bildspel. Under kursens gång får du återkoppling och kommentarer från din lärare. Efter examination erhåller du kursintyg.

I kursen får du även tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé där du får kontakt och utbyter erfarenheter med dina lärare och studiekamrater via chatt och diskussionsforum. Du får också möjlighet att delta i livesända föreläsningar varje vecka.

»Jag tycker att hela kursen är det bästa med kursen! Skall jag plocka ut en sak så är det vår lärare Elisabeth. Hon är mycket kunnig och har på ett pedagogiskt sätt guidat oss igenom de olika delmomenten som sedan blev grundstenarna i den genomarbetade affärsplan som hela kursens arbete lett fram till. Efter kursen så känner jag mig mer trygg i min roll som egenföretagare i den gröna branschen.«

Pia Hedenblad, Trädgårdsdesign som affärsidé

Anmäl dig till kursen här

 • Välj din studietakt
 • Betala med faktura
 • Börja inom 10 dagar