Trädgårdens hårdgjorda ytor

Trädgårdsdesign

Distanskursen Trädgårdens hårdgjorda ytor vänder sig till dig som vill arbeta med att formge och planera just hårdgjorda ytor i trädgårdar och mindre grönområden. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om vanliga ytskiktsmaterial för utomhusmiljö, som betongsten, tegel, natursten i olika bergarter, grus, singel och trä. Kursen ger dig också översiktlig kunskap om viktiga anläggningsmoment.

Så går det till

I kursen lär du dig om vanliga markmaterial och träslag som används i våra trädgårdar idag. Du lär dig om materialens egenskaper, utseende och användningsområden. Om läggningsmönster, val av fogar och hur du planerar för anläggning av hårdgjorda ytor redan vid ritbordet. Du lär dig också om materialens ytbehandling, skötsel och underhåll. I den avslutande delen av kursen får du i uppgift att välja material för ett trädgårdsprojekt med utgångspunkt från plats, användningsområde och budget.

Förkunskaper

Trädgårdens hårdgjorda ytor riktar sig till dig med erfarenhet motsvarande Trädgårdsdesign Primo, Trädgårdsritning och Ritningsläsning & mätteknik.

Kursen kan läsas fristående eller som en del i vår utbildning till Diplomerad trädgårdsarkitekt.

Start: Flexibel

Form: Distans

Pris: 11 949 kr

Beräknad studietid: Minimum 80 timmar

Giltighetstid: 12 månader

Examen: Kursintyg erhålls efter godkända kursmoment och examination.

Efter avslutad kurs ska du

  • Tolka en markplaneringsplan med tillhörande materiallista.
  • Beskriva egenskaper och lämpliga användningsområden för olika markmaterial i trädgården.
  • Välja passande material för trädgårdens hårdgjorda ytor utifrån platsens förutsättningar, användningsområde och budget.
  • Ge råd om grundläggande skötsel av markmaterial.

Markmaterial
Natursten
Betong
Tegel
Asfalt
Grus
Krossprodukter

Murar och terrasseringar
Naturstensmurar
Betongstensmurar
L-stöd
Gabioner
Verti-Block
Murar av slipers

Trappor
Trätrappor
Stentrappor
Betongtrappor
Åsnetrappor
Andra trappvägar

Kantning
Natursten
Gatsten
Betong
Kantjärn
Kantstål

Träslag och komposit
Furu
Lärk
Cumaru
Kirai/Bankirai
Tuja
Gran
Ipé
Komposit

Fog
Fogsand
Hårdfog
Cement
Mjukfog
Gräsfog

Markplaneringsplan
Ytor
Lutningar
Plushöjder
Materiallista

Examination
Materialkännedom
Materialval
Markplaneringsplan

Trädgårdens hårdgjorda ytor går helt på distans utan fysiska träffar. Via Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du ditt utbildningsmaterial, genomför uppgifterna och kommunicerar med din lärare.

Kursen tar cirka 80 timmar att genomföra och du har tolv månader på dig att slutföra den. Innehållet omfattas av en variation av inlämningsuppgifter, övningar, föreläsningar, faktatexter, bildexempel och bildspel. Under kursens gång får du får du återkoppling och kommentarer från din lärare. Efter examination erhåller du kursintyg.

I kursen får du tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé där du får kontakt och utbyter erfarenheter med dina lärare och studiekamrater via chatt och diskussionsforum. Du får också möjlighet att delta i livesända föreläsningar varje vecka.

»Viktigt när man studerar på distans att ha en tät kontakt med läraren och det har varit hjälpsamt när jag fastnat vid någon detalj i kursen.«

Student, Trädgårdens hårdgjorda ytor

Anmäl dig till kursen här

  • Välj din studietakt
  • Betala med faktura
  • Börja inom 10 dagar