Trädgårdens hårdgjorda ytor

Trädgårdsdesign

Distanskursen Trädgårdens hårdgjorda ytor vänder sig till dig som vill arbeta med att formge och planera hårdgjorda ytor i trädgårdar och mindre grönområden, antingen vid nyanläggning eller större renoveringar. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om de vanligaste ytskiktsmaterialen i gröna utomhusmiljöer så som betongsten, tegel, natursten i olika bergarter, grus, singel och trä. Du får kunskap om materialens olika egenskaper, utseende och användningsområden inklusive ytbehandling, skötsel och underhåll. Vi går igenom olika läggningsmönster, val av fogar och hur du planerar för anläggningen av hårdgjorda ytor redan vid ritbordet.

Kursen går helt på distans och via vår utbildningsportal når du hela kursens innehåll med faktatexter, bilder och filmer. Din lärare vägleder dig genom kursmomenten och ger dig kontinuerlig återkoppling på frågor, övningar och inlämningsuppgifter.

Start: Flexibel

Pris: 11 949 inkl. moms (9 559 exkl. moms)

Beräknad studietid: Minimum 80 timmar

Giltighetstid: 12 månader

Examen: Kursintyg erhålls efter godkända kursmoment och examination.

Efter avslutad kurs ska du

  • Kunna känna igen de vanligast förekommande hårda ytskiktsmaterialen.
  • Känna till egenskaper och lämpliga användningsområden inklusive ytbehandling, skötsel och underhåll av de vanligast förekommande hårda ytskiktsmaterialen.
  • Ha förståelse för och kunskap om hur du väljer ytskiktsmaterial utifrån utseende, plats, budget och användningsområde.
  • Kunna rita en enkel markplaneringsplan med tillhörande materiallista.

Markmaterial
Natursten
Betong, tegel och asfalt
Grus och krossprodukter
Träslag och komposit

Murar och terrasseringar
Naturstensmurar
Betongstensmurar
L-stöd
Gabioner och Verti-Block
Murar av slipers

Trappor
Trätrappor
Trappor av sten- eller betongplattor
Åsnetrappor och andra trappvägar

Kantning
Oregelbunden natursten och gatsten
Kantstenar av natursten eller betong
Kantjärn och kantstål

Fogmaterial
Fogsand
Hårdfog
Cement
Mjukfog
Gräsfog

Markplaneringsplan
Ytor, lutningar och plushöjder

Kursen går helt på distans utan fysiska träffar. Via Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du ditt utbildningsmaterial, genomför uppgifterna och kommunicerar med din lärare.

Vi har beräknat att det tar cirka 80 timmar att genomföra kursen men du har tolv månader på dig att göra klart. I kursen får du även tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé där du får kontakt och utbyter erfarenheter med våra lärare och dina studiekamrater via chatt och diskussionsforum.

»Jag tycker att det bästa med kursen var kombinationen av de tre examinationsuppgifterna - kunskapstest, opponering och materialval. Framför allt var materialvalsuppgiften väldigt givande, och jag lärde mig mycket inför framtida projekt. Kursen hade också en väldigt kompetent och bra lärare som gav feedback snabbt och kunde guida mig vidare när jag fastnade i en uppgift.«

Malin Vestin, Trädgårdens hårdgjorda ytor

Anmäl dig till kursen här

  • Välj din studietakt
  • Betala med faktura
  • Börja inom 10 dagar