Ritningsläsning & mätteknik – yrkesbevis

Ritteknik

Distanskursen Ritningsläsning & mätteknik vänder sig till dig som vill kunna tyda ritningar för markarbeten och mäta in trädgårdens ytor, lutningar, planteringar och byggnader. Kunskaper i mätteknik och ritningsläsning behövs när din trädgårdsidé ska omvandlas till en ritning och också vid anläggningsarbetet när din idé ska bli till verklighet. Med goda mätkunskaper kan du skapa mer korrekta ritningar och på så vis få bättre underlag för kostnadsberäkningar och materialåtgång.

Så går det till

I Trädgårdsakademins kurs Ritningsläsning & mätteknik går vi igenom skillnaden mellan bygglovsritningar och trädgårdsritningar. Du lär dig om olika ritningstyper, mått, skala och standardsymboler. Du får öva dig i mätteknik för att göra massaberäkningar och räkna på materialåtgång. Du lär dig inmätning i plan, inmätning av höjd, utsättning och utstakning. Vi går igenom lagar, regler och tillvägagångssätt för bygglov vid anläggningsarbeten. I kursen ingår också ett avsnitt om arbetsmiljö och vilka arbetsmiljöregler som gäller på en arbetsplats.

Förkunskaper

Ritningsläsning & mätteknik riktar sig till dig med erfarenhet motsvarande Trädgårdsdesign Primo och Trädgårdsritning.

Kursen kan läsas fristående eller som en del i vår utbildning till Diplomerad trädgårdsarkitekt.

Start: Flexibel start för den webbaserade delen av kursen. Workshop: Valhall Park, Ängelholm.

Form: Distans med en fysisk träff.

Pris: 17 051 kr

Beräknad studietid: Minimum 80 timmar samt en två-dagars-workshop med föredrag och praktiska övningar.

Giltighetstid: 12 månader

Examen: Kursintyg och möjlighet till yrkesbevis via TCYK erhålls efter godkända kursmoment och examination.

Efter avslutad kurs kan du:

  • Tolka de olika ritningarna vid markarbeten.
  • Utföra mängd- och massaberäkningar från ritningar.
  • Mäta upp trädgårdens ytor, höjder och lutningar.

Ritningsläsning
Vyer
Ritningstyper
Ritningens innehåll
Mått, mängd & massa

Mätteknik
Planmätning
Höjdmätning

Lagar & regler
Marklov
Bygglov
Förhandsbesked
Anmälan
Utan bygglov

Arbetsmiljö
Arbetsmiljöregler
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Hantering av laserinstrument

Examination
Ritningsläsning
Avvägning
Utsättning

Ritningsläsning & mätteknik ges på distans. Via Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du ditt utbildningsmaterial, genomför uppgifter och kommunicerar med din lärare. Kursen innehåller också en gemensam workshop som ges under två dagar i Valhall Park utanför Ängelholm. Du väljer själv när du deltar. Se vårt kalendarium för aktuella datum för workshop.

Kursen tar cirka 80 timmar att genomföra och du har tolv månader på dig att slutföra den. Innehållet omfattas av en variation av inlämningsuppgifter, övningar, föreläsningar, faktatexter, bildexempel och bildspel. Under kursens gång får du återkoppling och kommentarer från din lärare. Efter examination erhåller du kursintyg.

I kursen får du även tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé där du får kontakt och utbyter erfarenheter med dina lärare och studiekamrater via chatt och diskussionsforum. Du får också möjlighet att delta i livesända föreläsningar varje vecka.

Yrkesbevis
Den här kursen ger dig möjlighet att få yrkesbevis i ritningsläsning, utsättning och avvägning genom Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté (TCYK). För att få yrkesbevis behöver du ha godkänt på kursen och dokumenterad praktik från den gröna sektorn som du genomfört före, under eller som du tar dig an efter kursslut. Läs mer om praktikkrav för yrkesbevis.

»Mitt mål var att bli bättre på massaberäkning och att få mer kunskap om höjdmätning och att räkna ut nivåskillnaderna. Jag känner mig nu mer säker på detta och har mer självförtroende inom detta område.«

Anna Backlund, Ritningsläsning & mätteknik

Anmäl dig till kursen här

  • Välj din studietakt
  • Betala med faktura
  • Börja inom 10 dagar