Examensprojekt Diplomerad trädgårdsarkitekt

Trädgårdsdesign

Denna kurs riktar sig till dig som läst samtliga kurser i Trädgårdsakademins utbildning till Diplomerad trädgårdsarkitekt för villaträdgården. I ditt examensprojekt ska du presentera ett komplett gestaltningsförslag utifrån det du lärt dig inom trädgårdsdesign, ritteknik, växtkännedom och entreprenörskap. Examensprojektet utförs genom målinriktad analys, en tydlig metod samt självständiga och motiverade val.

Kursen är utformad med ett tydligt verklighetsbaserat fokus. Du väljer en trädgård eller en plats som du vill arbeta med. Vi ser gärna att det är ett uppdrag du fått från en kund och att utgångspunkten är att ditt förslag helt eller delvis ska genomföras i verkligheten. Du kan även välja att upprätta en teoretisk anläggningsplan istället för att anlägga trädgården fysiskt. Alternativt att du väljer en plats i din närhet som du tycker känns särskilt inspirerande och intressant att utveckla och där det finns en part att jobba mot genom hela processen och slutligen presentera ditt förslag för, även om det inte är en betalande kund.

I kursen tar du dig an hela designprocessen från det inledande samtalet med trädgårdsägaren och platsanalysen till problemet, lösningen och vidare till den färdiga presentationen och anläggningsfasen. Under kursens gång får du analysera, självständigt välja och motivera vilka handlingar du presenterar i ditt gestaltningsförslag. Exempelvis idékollage, växtlista, materiallista, skötselplan, samt erforderliga ritningar så som funktionsplan, illustrationsplan, sektionsritning och planteringsplan.

Ditt färdiga gestaltningsförslag bedöms av en jury som ger dig skriftliga synpunkter och kommentarer. Härefter ges du möjlighet att försvara ditt projekt, att förklara dina tankegångar och motivera dina val.

Efter genomgången kurs och examination erhåller du titeln Diplomerad trädgårdsarkitekt.

Start: När samtliga föregående kurser i utbildningen till Diplomerad trädgårdsarkitekt är godkända.

Pris: 18 739 inkl. moms (14 991 exkl. moms)

Beräknad studietid: Minimum 240 timmar

Giltighetstid: 12 månader

Examen: Diplomerad trädgårdsarkitekt

Målet med kursen är inte bara själva förslaget, slutprodukten, utan vägen dit. Fokus är att medvetandegöra processen och att du visar klarhet i varje steg samt tar beslut efter noggrann analys och övervägande om alternativen. Du kommer under kursens gång att träna kritiskt tänkande, ta del av olika exempel på upplägg beroende på typ av kund och projekt, följt av att du sedan tar egna beslut baserat på din kund och din kännedom om denna.

Kunden
Kundkommunikationen
Kundrelationen

Platsen
Ståndort och platsens förutsättningar

Problemet
Lösningen
Opponering

Ditt examensprojekt
Projektstart
Analys
Metod
Offert 1: Design
Designprocess
Presentation
Opponering
Offert 2: Anläggning
Verkställande

Kursen går helt på distans utan fysiska träffar. Via Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du ditt utbildningsmaterial, genomför kursen och kommunicerar med din lärare. I kursen får du även tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé där du får kontakt och utbyter erfarenheter med våra lärare och dina studiekamrater via chatt och diskussionsforum.

»Det bästa med kursen har varit att jag blivit stärkt i min yrkesroll. Nu vet jag att det jag gör håller måttet. Så mycket ny kunskap jag fått av er, det tackar jag för. «

Student, Examensprojekt Diplomerad trädgårdsarkitekt

Anmäl dig till kursen här

  • Välj din studietakt
  • Betala med faktura
  • Börja inom 10 dagar