Examensprojekt Diplomerad trädgårdsarkitekt

Trädgårdsdesign

Den här kursen riktar sig till dig som läst samtliga kurser i Trädgårdsakademins utbildning till Diplomerad trädgårdsarkitekt för villaträdgården. I ditt examensprojekt ska du presentera ett komplett gestaltningsförslag utifrån det du lärt dig inom trädgårdsdesign, ritteknik, växtkännedom och entreprenörskap. Här visar du att du har de kunskaper som krävs för att kunna arbeta som trädgårdsarkitekt.

Så här går det till

I kursen väljer du omsorgsfullt ut en trädgård eller grönyta i din närhet som du arbetar med under hela kurstiden. Under kursens gång behöver du besöka platsen och träffa din kund vid minst två tillfällen men gärna fler. Steg för steg skapar du ett komplett gestaltningsförslag som du stämmer av med din lärare och en trädgårdsanläggare.

Kursen består av fyra delar:

 • Att hitta ditt projekt och planera arbetet.
 • Designprocessen – den kreativa delen av projektet.
 • Tekniska handlingar – konkretisera din designidé.
 • Projektavslut och reflektion.

Under kursens gång får du många möjligheter att repetera det du lärt dig i dina tidigare kurser. Och att lära nytt. I dialog med dina lärare kommer du att omsätta dina kunskaper till ett komplett gestaltningsförslag att presentera för din kund eller uppdragsgivare. Efter genomgången kurs och examination erhåller du yrkestiteln Diplomerad trädgårdsarkitekt.

Förkunskaper

Godkända delmoment i samtliga kurser i utbildningen Diplomerad Trädgårdsarkitekt.

Start: Flexibel

Form: Distans

Pris: 19 676 kr

Beräknad studietid: Minimum 240 timmar

Giltighetstid: 12 månader

Examen: Diplomerad trädgårdsarkitekt

Efter avslutad kurs har du kunskaper i att:

 • Identifiera en uppdragsgivares behov, önskemål och förväntningar.
 • Analysera platsens förutsättningar och förändringspotential.

Färdigheter i att:

 • Skapa ett komplett gestaltningsförslag för en villaträdgård eller mindre offentlig grönyta och presentera ditt designförslag för en uppdragsgivare.
 • Ta fram ritningar och handlingar som gör din designidé möjlig.
 • Uppskatta kostnader för anläggning enligt gestaltningsförslaget.

Kompetenser i att:

 • Fatta självständiga gestaltningsbeslut med utgångspunkt från platsens förutsättningar och kundens behov, önskemål och förväntningar.

Hitta projektet
Ditt projekt
Planera arbetet
Kundbesök 1 – Nulägesanalys
Hållbar trädgård

Designprocess
Din designprocess
Designprinciper
Stil och form
Projektverktyget Planter
Kundbesök 2 – Önskat läge
Dina designval
Designstilar
Illustrativa handlingar

Tekniska handlingar
Från idé till tekniska handlingar
Markplaneringsplan
Planteringsplan
Skötselplan

Projektavslut
Från idé till verklighet
Din planering

Examination
Komplett gestaltningsförslag
Kundbesök 3 – Leverans

Examensprojekt Diplomerad Trädgårdsarkitekt ges på distans utan fysiska träffar. Via Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du ditt utbildningsmaterial, genomför uppgifter och kommunicerar med din lärare.

Kursen tar cirka 240 timmar att genomföra och du har tolv månader på dig att slutföra den. Innehållet omfattas av övningar och faktatexter som teoretiska verktyg och stöd i designprocessens olika delar. Under kursens gång får du återkoppling och kommentarer från din lärare. Ditt examensprojekt bedöms av Trädgårdsakademins lärarjury och stäms av med berörda anläggare, hantverkare och din kund. Efter examination erhåller du yrkestiteln Diplomerad trädgårdsarkitekt.

I kursen får du även tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé där du får kontakt och utbyter erfarenheter med våra lärare och dina studiekamrater via chatt och diskussionsforum. Du får också möjlighet att delta i livesända föreläsningar varje vecka.

»Personligen har mitt liv förändrats och jag lever och jobbar helt vad denna kurs lär ut.«

Student, Examensprojekt Diplomerad trädgårdsarkitekt

Anmäl dig till kursen här

 • Välj din studietakt
 • Betala med faktura
 • Börja inom 10 dagar