Trädgårdsutbildningar på distans #pluggaträdgård

Hem / Alla artiklar / Trädgårdsarkitekt – Arbetsmarknadsundersökning 2015

Trädgårdsarkitekt – Arbetsmarknadsundersökning 2015

I början av december 2015 genomförde Trädgårdsakademin en arbetsmarknadsundersökning i samarbete med Svenska trädgårdsdesigners förening. En enkät med tio frågor skickades ut per e-post den 3 december 2015 till deltagare vid Trädgårdsakademin och till medlemmar i Svenska trädgårdsdesigners förening och låg sedan öppen för svar under 14 dagar.

Enkätsvaren visar att en stor majoritet redan nu har inbokade uppdrag inför 2016. De flesta ligger på ett ungefärligt timpris på 601-900 kr/timme. En överväldigande majoritet ser positivt på utvecklingen och tror att villaägare och bostadsrättsföreningar kommer att satsa mer pengar på sina trädgårdar och grönytor framöver.

Resultatet

Under perioden besvarades enkäten av 53 yrkesverksamma trädgårdsdesigners och trädgårdsarkitekter. Drygt 92 % av dessa arbetar i egen firma och mer än 55 % är verksamma inom storstadsregionerna. 56 % av de som besvarat enkäten anger att de har varit yrkesverksamma som trädgårdsarkitekter eller trädgårdsdesigners under mer än tre år medan 26 % har varit verksamma i mindre än ett år. 62 % arbetar i dagsläget heltid som trädgårdsarkitekt eller trädgårdsdesigner.

Drygt 37 % anger att antalet uppdrag har ökat under 2015 jämfört med tidigare år.

61 % anger att antalet uppdrag är oförändrat medan 2% har sett en minskning under 2015 jämfört med föregående år.

Drygt 76 % anger att man har inbokade designuppdrag inför 2016.

Mer än 95 % av gruppen ser positivt på utvecklingen och tror att villaägare och bostadsrättsföreningar kommer att satsa mer pengar på sina trädgårdar och grönytor jämfört med idag.

Hälften av gruppen anger ett ungefärligt timpris för sina uppdrag på 601-900 kr inklusive moms per timme. 31 % anger 301-600 kr/timme medan drygt 15 % av gruppen ligger på 901-1200 kr/timme inklusive moms.

Antalet uppdrag under 2015

Vad är ditt ungefärliga timpris för designuppdrag?

Läs hela undersökningen här – Arbetsmarknadsundersökning-trädgårdsdesigners-trädgårdsarkitekter >