Trädgårdsutbildningar på distans #pluggaträdgård

Hem / Alla artiklar / Trädgårdsakademin på Splendor Plant Öppet Hus 2014

Trädgårdsakademin på Splendor Plant Öppet Hus 2014

Trädgårdsakademin tackar Splendor Plant för en mycket inspirerande och lärorik dag hos er. Våra lärare, Therese Hagerman och Camilla Thomée, rapporterar här sina upplevelser från gårdagens öppet hus på Splendor Plant.

Rapport från Therese Hagerman, lärare:

Splendor Plants öppna hus den 10 september innehöll många intressanta programpunkter. På förmiddagen hölls guidade turer ute i fält, bland annat i försöksodlingarna.

I försöksodlingen av marktäckare är ett av syftena att bedöma nya sorters odlingsvärde och att jämföra dem med äldre och mer välbeprövade sorter. Man vill även se hur snabbt och tätt de olika sorterna täcker. Här finner man bland annat olika sorter av tok (Potentilla fruticosa), svartaronia (Aronia melanocarpa) samt olika arter och sorters spireor. I försöksodlingen av låga häckar har man planterat 50 möjliga ersättningssorter till buxbom. Här finner man bland annat olika sorter av japansk järnek (Ilex crenata), japansk dvärgidegran (Taxus cuspidata var. nana) med flera.

Under dagen presenterades även nyheter som den moderna buskrosen POLAR JOY® (Rosa (Moderna Buskros-Gruppen) First Editions®-serien POLAR JOY®) som är en stamros framtagen för tufft klimat. Härdig upp till zon IV.

Dagen avslutades med en föreläsning av Johan Slagstedt från Markkompaniet Syd AB. Föreläsningen vars tema var ”Några vedartade favoriter för besvärliga situationer” innehöll ett flertal exempel på lignoser lämpade för såväl den torra som den blöta växtplatsen. Viktigast av allt är att arbeta med naturen som förebild och att välja växter som är lämpade för ståndorten. För som föreläsningens slutcitat löd: ”En välmående slånbärsbuske är vackrare än en döende stjärnmagnolia”.


Rapport från Camilla Thomée, koordinator och lärare:

Vilken härlig dag på Splendor Plants öppna hus i Svanshall! Solen sken och det var mycket besökande! Jag var jag på plats halv 9 och redo för den första guidade turen. Vi åkte ut till försöksfältet. Fältet har inte lämpat sig för produktionsodling, då ståndorten är för stenig. Jorden här innehåller i och för sig bra med mullämnen men pH-värdet är relativt lågt och på den torra platsen gassar solen. En perfekt plats för att försöksodla 150 lägre buskar och häckväxter, alltså. Här får de bekänna sin prestanda. Skötseln här är mycket låg, här skall buskarna få visa vad de går för. Fältet är uppdelat i rutor med ett cc-mått som är rekommenderat per art och sort. Mycket spännande! Något som syntes tydligt var att låga buskar med bågböjda grenar täcker marken mycket effektivt! Man såg också att i vissa fall är det rekommenderade cc-måttet för tätt, vilket resulterar i att buskarna ”lyfter” varandra och alltså får en högre höjd än om de stått glesare. Här provodlas både traditionella trotjänare och nya buskar som inte har funnits tidigare i svensk handel. Det var mycket intressant att så visuellt se skillnaden mellan namnsorter bland lagerhäggarna, Prunus lauraseasus.

Efter ca en och en halv timmas intressant vandring bland buskarna på försöksfältet drog vi vidare för att se på krukodlingen. Vi åkte på en vagn bakom en traktor mellan raderna av solitärperenner, buskar i olika kvaliteter och krukstorlekar och fick intressant information om hur livet på plantskolan kan te sig. Efter en härlig och informativ eftermiddag så var det dags att fika! Tack Splendor Plant för idag!