Marie designar med praktiskt och funktionellt fokus

När Marie Skoog ritar trädgård tänker hon på kundens behov, med utgångspunkt i vad som blir praktiskt, enkelt och funktionellt, men också vackert. Här berättar Marie om sitt projekt som gav henne andrapris i Årets trädgårdsarkitekt 2023, samt om hennes filosofi kring design, funktion och balansen mellan hårdgjort och grönt.

Mitt projekt är ett hus från 1911 så jag ville få trädgården att funka med huset och platsen, trots att det nu finns lite nyare material också. Jag har eftersträvat en ”naturlik romantik”. Trädgården passar till huset och tidsperioden, utan att för den skull innehålla pastelliga perennrabatter. Det är mest buskar och träd som jag byggt upp trädgården med.

När jag läste på Trädgårdsakademin trodde jag att jag hade en bra växtkunskap med mig, men jag insåg att jag kunde mest perenner och fick verkligen upp ögonen för alla buskar och träd. Jag blev förälskad i variationerna i bladfärg, i former och i variationen under året som lignoserna ger. Bladverk är ju betydelsefullt under mycket längre period än vad blommor erbjuder.

Jag gjorde också många stora planteringar i den här trädgården och hade inte velat ha jättelika perennrabatter, det blev buskar, träd och marktäckare istället. Så det har blivit väldigt lättskött, när det nu har växt ihop.

Äldre material återbrukades

Det fanns inte så mycket i trädgården från start, en gammal syrenhäck och en stenmur. Tomten styckades av så den delen där det fanns en gammal lada försvann, då den tyvärr revs av nya ägare. Men då tog vi hand om en hel del material. Stenar, fasadbrädor, taktegel och en snickrad gammal trädörr blev till en ny liten bod som vi byggde av materialet, för att känslan skulle finnas kvar på något sätt.

Höjdskillnader blev trädgårdsrum

Sedan bestod trädgården mest av gräsmatta på en kulle, som sluttade åt alla håll. Gräsmattan terrasserades i hörnen, så att nya trädgårdsrum kunde skapas i varje riktning. Murar av sprängsten byggdes också upp för att avgränsa mellan trädgårdens olika rum. Ett hörn har nu bod och köksträdgård, ett annat hörn har uteplats i kvällssol. Tredje hörnet blev en parkering som behövdes. Fjärde hörnet går över i grannens tomt och det är mycket umgänge som pågår, så det blev bra med denna koppling mellan trädgårdarna.

Illustrationsplanen visar en organisk grundform, passande till det romantiska temat.

Altanen anpassades för att visa stengrunden

En gammal hög altan fanns sedan innan, som skymde den vackra stengrunden på huset, så när det var dags att byta ut den byggde vi en ny, lägre altan som inte behöver räcke. Nu kan man sitta mitt i växtligheten. Altanen är byggd i två olika nivåer, som ger lite extra rumslighet. Vi byggde också upp en gammal stentrappa på nytt, som från början varit entrén till glasverandan.

Falurött som återkommande temafärg

Huset var falurött från början och även ladan. Så vi byggde upp ett plank på framsidan i samma röda färg, där vi kunde gömma allt det nödvändiga som soptunnor, kompost och liknande. Det blev som en fin portal mot entrén. Det röda planket fungerar också som ett blickfång när man närmar sig huset.

Med ett färgschema kan kunden se blomfärgernas skiftningar under olika tider av året.

Viktigt att tänka på i designprocessen

När jag designar trädgårdar så tänker jag att trädgården ska passa platsen och huset men också kundens ambition. Många vill ha lättskött och det måste man ändå ta i beaktande, så att det ska fungera. Men jag utmanar alltid kunden ändå, så att de får lite fler växter än de trodde, och det brukar de bli väldigt nöjda med! De kan säga att ”vi var rädda för trädgård och växter innan, men nu har vi verkligen kommit in i det”.

Enklare att odla stort än litet

En annan sak som jag tycker är viktig att påpeka är att det är enklare att odla växter i större ytor i marknivå, än i små upphöjda krukor som snabbt blir torra och kräver täta insatser. Kunden tror ofta att det blir jättesvårt med stora planteringar och att mindre krukor är enklare, men det stämmer ju inte. Det är dags att krossa den myten och även det där att man ska plantera i grusytor, att det skulle leda till enklare skötsel. Grusytor behöver rensas. Man måste också ta bort saker som faller ner på gruset, blad och frukt och annat. Grus under ett fruktträd ger massor av extra jobb. Marktäckande perenner eller gräsmatta blir ofta bättre. Grus inuti planteringar jobbar jag därför inte så mycket med.

Balans mellan hårdgjort och grönt

Sedan tycker jag det är viktigt med en bra balans mellan hårda ytor och vegetationsytor och även att det är balans mellan olika material, som sten, trä och vatten. Man ser tydligt hur det blir när man ritar trädgården i plan, sett uppifrån. Det känns viktigt att det inte blir stora stenöknar eller en jättelik träaltan som tar över helt. Jag tycker det blir bra om ungefär 3/4 är grönt och 1/4 är hårdgjorda ytor. Sedan kan gräsmattan mycket väl vara en del av den ganska stora gröna andelen. Det kan bli ett rum i sig att ha en gräsmatta som får en vacker form eller som avgränsas på ett fint sätt. Sedan tycker jag det är viktigt att ha mycket olika växter, att det finns en mångfald. Det går åt ganska mycket tid att planera en trädgård som passar platsens förutsättningar och att det ska se fint ut under hela eller i alla fall större delen av året.

Ändrar inte på sådant som funkar

Jag brukar tänka på att inte ändra för mycket på saker som fungerar i en trädgård, för det blir ju mycket pengar, arbete och material som ska forslas fram och tillbaks. Kan man förenkla designen så är det att föredra och det hållet tror jag att vi alla kommer att gå åt framöver. Att man till exempel inte måste bygga murar, utan kan lösa problemet med rätt växtlighet. Men jag älskar sten också, egentligen mest natursten, som jag tycker passar i alla sorts trädgårdar. Det är förstås en prisfråga om man har råd med natursten, men det är ett väldigt fint och hållbart alternativ över tid.

Praktiska önskemål vägleder

Det är viktigt att trädgården blir praktisk också, att den kan användas på det sätt som kunden önskade. De kommer ju ändå att ångra sig och inte bli nöjda, om jag inte lyssnat in vad de verkligen behöver. Så kundperspektivet är något jag prioriterar när jag ritar trädgårdar.

Marie Skoog driver Högadals trädgårdar, verksamt i Göteborg med omnejd.

Text: Matilda Hallgren
Bild: Marie Skoog