Trädgårdsutbildningar på distans #pluggaträdgård

Hem / Alla artiklar / Många jobb finns inom trädgård

Många jobb finns inom trädgård

— Det råder stort behov av arbetskraft inom trädgårdssektorn. Knappt 80 elever går i år ut gymnasiets trädgårdsutbildning – medan det finns behov för 2 500 personer om året. Behovet av arbetskraft är skriande. Det är nationell kris på den här fronten, säger Michael Insulander på Naturbrukets yrkesnämnd till ATL:s pappersupplaga.

Totalt sett utbildas det runt 500 personer per år för att arbeta inom trädgårdssektorn, inom bland annat park- och trädgårdsanläggning, skötsel och drift av utemiljöer samt arbeten inom trädgårdsodling på plantskolor och i växthus. I det ingår gymnasieutbildningar samt icke-gymnasiala utbildningar och inom yrkeshögskolan. Men det är långt ifrån tillräcklig med ett rekryteringsbehov på 2 500 personer om året.

Trädgårdsakademins utbildning Arbetsledare grönyteförvaltning möter upp mot detta behov och svarar på branschens behov »