LIA – Den självklara vägen i din karriär som arbetsledare

Den självklara vägen i din karriär som arbetsledare – LIA ger dig praktisk erfarenhet och de rätta branschkontakterna för framtidens jobb! Här berättar studenterna Anita Kos och Susanne Fälth från utbildningen Arbetsledare Grönyteförvaltning om sina LIA-erfarenheter.

LIA, lärande i arbete, innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats. Syftet med LIA:n är att få möjlighet att möta branschen och få praktisera de kunskaper och insikter du får i utbildningen. Det är också en fantastisk möjlighet för dig att hitta ditt framtida drömjobb! På samma vis är det en fantastisk möjlighet för arbetsplatsen där du gör din LIA att rekrytera dig som medarbetare! Studenter från utbildningen Arbetsledare Grönyteförvaltning är mycket eftertraktade och det är inte ovanligt att man fått löfte om anställning redan under sin utbildningstid. LIA:n finns med som en röd tråd genom hela utbildningstiden. Totalt ingår tre LIA-perioder på sex veckor vardera med inriktning arbetsledning.

Vi har träffat studenterna Anita Kos och Susanne Fälth som går utbildningen Arbetsledare Grönyteförvaltning som berättar om sina LIA-erfarenheter.

Susanne Fälth
När vi kommer in på kyrkogården i Landskrona så känns det som att hamna i en främmande och lite trolsk värld med ett lugn och en harmoni. Här finns små rum i naturen som skapats av härliga, lite ovanliga växter. Med andra ord en mycket vacker och njutbar plats. Vi ska träffa Susanne Fälth som gör en av sina LIA-perioder här.

Hon kommer susande på en eldriven trädgårdstraktor och lockarna virvlar runt den djupt neddragna mössan. Vi slår oss ner i ett personalutrymme och ber Susanne berätta hur det kom sig att hon hamnade här.

-Jag funderade på att göra LIA inom någon kyrkogårdsförvaltning och fick bra tips av skolan. Jag ringde runt till en del förvaltningar och fick genast fin respons från Landskrona och Helsingborg, så det var inte svårt att välja. Eftersom jag fick bra kontakt med båda ställena ville jag dela upp denna LIA-period för att kunna prova på båda.

Susanne har ingen tidigare arbetslivserfarenhet från kyrkan och är nyfiken på dem som arbetsgivare. Det är en stor arbetsplats och hon har hört andra inom klassen som har haft positiva erfarenheter från olika kyrkogårdsförvaltningar runt om i Sverige.

-Dock har jag erfarenhet av att det kan ta mer tid än man tror att ordna LIA så det är viktigt att vara ute i god tid, säger Susanne. Jag har känt mig välkomnad från första början och fått en mycket god insikt i allt som rör arbetet här. Skolan initierar att ha planeringssamtal med sin handledare i god tid innan LIA-start. Detta var väldigt bra för att tydliggöra kursmålen för oss båda och vilka arbetsmoment som är av vikt att få vara delaktig i. Man har låtit mig få delta i alla möten och frigjort resurs att ta hand om praktikanter vilket kanske inte är så vanligt. Kyrkogårdsförvaltningen här ser att det här är en bra möjlighet att få återväxt inom yrket. Framförallt med tanke på kommande generationsväxling inom branschen.

-Sedan är det givetvis upp till var och en som kommer som praktikant att försöka få ut det mesta möjliga av sin praktik fortsätter Susanne. Att vara nyfiken, intresserad och ställa frågor, samt visa att man inte viker undan för någon uppgift.

-Min första LIA gjorde jag på Green Landscaping och den tredje håller jag fortfarande på och funderar kring. Jag tycker att det är bra att vara på flera olika ställen för att få en bred insikt om vad jobbet hos olika arbetsgivare inom grönytebranschen handlar om. Men om man redan från början vet vilket område man vill jobba inom i framtiden så kan man givetvis ta alla tre perioderna på ett och samma ställe. Huvudsaken är att kursmålen uppnås för varje etapp.

Vilken framtid ser du för din egen del? undrar vi.

-Jag trivs med att vara ute och jobba, så en bra mix av arbetsledning ute och administrativa uppgifter är önskvärt. Jag är väldigt nöjd med erfarenheterna från LIA och ser även fram emot de kommande kurserna inom utbildningen för att bli ännu bättre rustad för kommande arbete. Och inte minst en LIA-period med inriktning självständig arbetsledning. Mitt mål är att jobba operativt ute i en verksamhet som arbetsledare. Jag känner att arbetsledningsdelarna i utbildningen och de andra kurserna ger en klar röd tråd i det praktiska, vilket gör att kopplingen mellan teori och praktik blir tydlig. På min nuvarande LIA-arbetsplats har jag känt mig som en anställd och det är mycket positivt.

-Att få vara ute i ”verkligheten” och får vara delaktig i olika arbetsmoment är intressant och lärorikt, påpekar Susanne. Liksom att få känna av en typ av arbetsplatsklimat och hur organisationen fungerar.

Vi undrar lite nyfiket om vad Susanne gjort tidigare i sitt liv och hon svarar att hon dels jobbat med trafikplanering och vägar på en konsultfirma och inom kommunal förvaltning samt arbetat på plantskola och inom grönyteskötsel, men att hon också bott i Indien en tid. Intresset för växter har också alltid funnits i Susannes värld och utbildningen har ytterligare förstärkt detta intresse.

Vi tackar för pratstunden och önskar Susanne lycka till med sin LIA i Landskrona.

Anita Kos
Anita kommer och möter oss med munnen full av kanelbulle. Vi råkar komma för en intervju på just ”kanelbullens dag” och hela arbetsgänget på Sofieros slottspark har just firat denna svenska extra nationaldag. Vi ska träffa Anita Kos för att höra lite om hennes LIA-period i denna anrika slottsmiljö och första frågan är givetvis om hur hon hamnade här?

– En avgörande faktor var såklart att LIA-arbetsplatsen ligger geografiskt lämpligt på hemorten. LIA är en fantastisk chans till framtida jobb! Så det är i första hand företag inom grönyteskötsel på bra pendlingsavstånd som är av intresse att få kontakt med och lära känna. På Trädgårdsakademin fick vi i samband med en skoluppgift i en annan kurs att ringa till en arbetsledare och ställa ”fem frågor”. Jag ringde upp Mikael Löfving, trädgårdschef på Sofiero slott och slottsträdgård och han tog god tid på sig och svarade väldigt utförligt på dessa. Sedan när det var dags att skaffa LIA-plats så chansade jag och ringde upp honom igen för att fråga om Sofiero kunde ta emot mig och efter viss tvekan så sade han ja. Det är många som vill vara här men Sofiero känner väl att de inte har resurser att ta hand om fler. För att skapa de bästa förutsättningarna för att nå kursmålen och få en så lärorik och givande LIA som möjligt, hade jag och handledaren planeringssamtal i god tid innan start av LIA-perioden. Då gick vi igenom kursmålen exempelvis och en del arbetsmoment som var aktuella på LIA-arbetsplatsen under kommande LIA-period. Detta gjorde att förväntningarna från båda parter blev tydliga.

– Jobbet här är alldeles underbart, fortsätter Anita med ett härligt leende. Vi är ute hela tiden och alla vet allt som ska ske i parken. Vi har en slags jobbrotation så att ingen kan skylla ifrån sig på någon annan om det går fel någonstans. Det är ett kollektivt ansvar. Alla här har jobbat ihop i många år och täcker upp för varandra på ett härligt sätt. Som exempel kan nämnas att markarbetarna gärna tar sig an guidade turer, de brinner för sitt arbete.
– Sofiero har ett genomtänkt miljöarbete så det är nyttigt att få ta del av allt detta. Jag har blivit involverad i flera mindre projekt, bland annat att upprätta ett skadedjursavtal med Helsingborgs Stad. Jag har även fått jobba med en pelargonutställning som ska vara i maj 2020.

– Jag var inte helt främmande för Sofiero. Jag är florist i botten och har jobbat i Stockholm och Danmark samt haft egna butiker både i Helsingborg och Höganäs. Som florist fick jag ibland dekorera slottet på Sofiero när det var någon tillställning, så miljön känns bekant och trygg. Jag har även varit med och anlagt köksträdgården på Fredriksdal här i Helsingborg, där man även söker en arbetsledare, men känner att min framtid nog finns i de större sammanhangen. Jag tror att en kommunal verksamhet skulle passa mig. Jag älskar att ha många järn i elden och ryggar inte för några arbetsuppgifter. En framtid som arbetsledare lockar. Att bara jobba som anläggare, det kan jag ju göra i min egen trädgård, säger Anita med ett leende.

– Min första LIA-period gjorde jag på Ängelholms kommun. Det är en stor och omfattande arbetsplats och det var jättekul. Den tredje LIA:n har jag inte fått klart med ännu. Jag hoppas på något större anläggningsföretag typ Peab. Det gäller att vara ute i god tid med att söka LIA. Många är positiva att ta emot praktikant men ibland tar det tid att få svar och arbetsplatsen vill kunna planera i god tid för en praktikant. Att söka LIA på fler ställen kan vara en bra idé. Jag känner att jag verkligen valt rätt. Utbildningen passar mig perfekt: kort och intensiv! Och att jag i framtiden vill jobba som arbetsledare inom grönyteskötsel råder inga tvivel.

– När det gäller kursmålen så kan det ju ibland vara svårt att slaviskt följa regelverket, men som en vuxen, intresserad person är det inte svårt att själv jobba för att få den information och den kunskap som efterfrågas. Man måste vara aktiv, avslutar denna pigga tjej som ägnar sin fritid åt att bland annat cykla 10 mil för en kopp kaffe hon sin mamma.

Jisses vad kanelbullar det måste gå åt för att få sådan energi…

På bilderna syns studenterna Anita Kos och Susanne Fälth som läser YH-utbildningen Arbetsledare Grönyteförvaltning samt Sten Frederiksen som är arbetsledare i Landskrona församling. Foto: Ulla Alderin