Från dramaredaktör på TV till trädgårdsarkitekt med fokus på naturvård

På långt håll hörs ljudet av motorbåten som närmar sig. Vi sitter på bryggan i Islinge ute på Lidingö och väntar på att Bibbi Bonorden ska hämta upp oss för en tur till hennes hem på den närliggande Tranholmen. Den härliga lilla båten närmar sig och vi hoppar ombord. Bibbi och den fina Grosser Munsterländern, Django välkomnar oss och vant vänder Bibbi skutan mot andra stranden.

Tranholmen är ett litet paradis som ligger bara fem minuters båtfärd från de närliggande stränderna mot Lidingö, Ropsten i Stockholm, Djurgården, Stocksund osv. På ön bor 150 bofasta varav en stor del är barnfamiljer. Här ute vilar det ett magiskt lugn, tystnaden är påtaglig och den vackra och ibland karga och svårarbetade naturen är en skön kontrast till storstaden, som dock bara finns ett stenkast därifrån. Vi slår oss ner i Bibbis nya hus, en fantastisk villa med ren och avskalad känsla, vackra naturfärger i både inredning och möblemang. En verklig vila för ögat och sinnet.

Vårt syfte med besöket är att får Bibbi att berätta om hennes arbete med invasiva främmande växter, men eftersom hela omgivningen är så imponerade, så är vi förstås tvungna att även beröra boendet. Bibbi berättade att hon och hennes man, som för övrigt är mycket seglingsintresserad, hittade tomten av en händelse. Sedan följde förstås en byggtid med problemet att frakta allt byggmaterial över sundet ut till Tranholmen. Men efter mycket möda och stort besvär så var det färdigt och nu är det bara att njuta och leva…

Vi bad Bibbi berätta om hennes väg fram till arbetet som egen företagare inom trädgårdsdesign och belysning och som projektledare på Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR.

-Jag har en bakgrund från TV-världen och har bland annat arbetat som dramaredaktör på TV4. Men de senaste 15 åren har jag arbetat som projektledare och kommunikationsstrateg främst för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF med olika miljö- och klimatprojekt. Min mediautbildning gjorde jag i Australien. Men eftersom jag är mycket intresserad av design och trädgård bestämde jag mig för att gå en utbildning till trädgårdsarkitekt på Trädgårdsakademin. Det jag tycker är roligast att arbeta med som trädgårdsarkitekt är belysning. Även den tråkigaste trädgård kan man få att se fantastisk ut med ljus. Idag fördelar jag min arbetsvecka som trädgårdsarkitekt och som projektledare för FOR, Fritidsodlarnas Riksorganisation. FOR är en rådgivande instans för 20 ideella organisationer som tillsammans har 70 000 medlemmar som ägnar sig åt fritidsodling.

Min uppgift är att projektleda två projekt, Grönare Trädgård och Invasiva främmande växter i trädgården. Grönare Trädgård är ett miljöprojekt där vi ska titta på hur främst plast och torv påverkar vår miljö. Invasiva främmande växter i trädgården är ett nordiskt kommunikationsprojekt vars syfte att öka kunskapen om de arter som hotar vår biologiska mångfald. EU har en lång lista på invasiva främmande växter varav flera har etablerat sig här i Sverige och nu vållar stora problem. Tänk bara på blomsterlupin som är så vacker i alla vägrenar men som håller kväve och konkurrerar ut våra inhemska arter. Blomsterlupinen lockar även till sig humlor och bin som sen inte hinner med att pollinera andra växter och därmed hotar den biologiska mångfalden. Numera finns det inga slåtterängar. Våra vägrenar är snart de enda ”slåtterängar” vi har. Vresros, skuggkalla och parkslide är andra arter som också sprider sig ohämmat. Jobbet med invasiva främmande växter är nytt och Sverige ligger långt efter jämfört med våra grannländer men saknar medel för detta arbete. Nordiska Ministerrådet står bakom satsningen av projektet Invasiva främmande växter i trädgården och Naturvårdsverket för Grönare trädgårdar.

Parkslide breder ut sig invasivt.

Vi förstår att Bibbi har en del att börja kartlägga. -Jag älskar att gå i skogen. Här på ön har vi rådjur som är helt orädda. De kan stå och tugga i sig växter när vi passerar bara några meter ifrån dem. Vi har förstås inte mycket till trädgård än, då vi bara för något år sedan blev klara med husbygget. Att få till en trädgård på en ö är en extra utmaning. Det är både dyrt och besvärligt att få ut jord och växter och frakta bort alla byggmassor är det inte tal om. All sten som kom fram när vi grävde och som vi sprängt måste vi återanvända. Därav alla stenmurar och stenpartier vi tvingas anlägga. Vi har även gömt ofantlig mängd småsten under trallen. Tomten är en stenig sluttning men havtornet trivs.

Helt överväldigade av intryck tackar vi Bibbi för en trevlig stund i hennes underbara hus på Tranholmen. Under återresan i båten försöker vi se Bibbis engagerande livsresa framför oss. Från ljudet av klappan under en tagning i ”Skilda Världar” till att dissekera en liten torvklump på dess fattiga innehåll.

Kanske innehållet i livet inte är så fattigt ändå …

Vill du veta mer om de projekt som Bibbi arbetar med, besök www.for.se
Bibbis företagssida: www.bonorden.se
Instagram: @bibbibonorden