Trädgårdsutbildningar på distans #pluggaträdgård

Hem / Alla artiklar / Lata tips för biologisk mångfald i trädgården

Lata tips för biologisk mångfald i trädgården

Genom att främja biologisk mångfald i din trädgård kan du bidra till att bevara en mångfald av arter, inklusive pollinatörer och naturliga fiender till skadedjur. Ditt bidrag har stor betydelse! 

Biologisk mångfald är avgörande för att upprätthålla ett hälsosamt och balanserat ekosystem i din trädgård. En trädgård med hög biologisk mångfald kan erbjuda en mängd fördelar, inklusive naturlig skadedjursbekämpning, blomsterprakt och stöd för pollinatörer.

Här är några enkla tips som du kan använda för att öka den biologiska mångfalden i din trädgård:

 1. Låt gräset i din gräsmatta växa lite längre
  Istället för att klippa gräset kort varje gång, låt det växa lite längre. Genom att göra det ger du vilda blommor och örter chansen att växa och blomma, vilket lockar till sig bin, fjärilar och andra pollinatörer.
 2. Plantera vilda blommor
  Vilda blommor är vanligtvis mer motståndskraftiga och härdiga än kultiverade blommor och ger näring till bin, fjärilar och andra pollinatörer. Plantera en mängd olika vilda blommor i din trädgård för att öka biologisk mångfald.
 3. Lämna löven på gräsmattan
  Istället för att räfsa upp alla löv på gräsmattan under hösten, kan du låta dem ligga kvar. Löven bryts ner och ger näring till gräset och jorden samtidigt som de ger skydd och livsmiljö för insekter och smådjur.
 4. Skapa en vattenkälla
  En liten vattenkälla kan locka till sig en mängd olika djur, inklusive fåglar, grodor och insekter. Det behöver inte vara något avancerat eller kostsamt, bara en enkel plaskdamm eller behållare med vatten kan göra skillnad.
 5. Minska användningen av gödsel och kemikalier
  Överanvändning av gödsel och kemikalier kan skada den biologiska mångfalden i din trädgård och störa ekosystemet. Försök att använda så lite som möjligt eller byt till organisk gödsel och naturliga bekämpningsmedel istället.

När du följer dessa enkla tips bidrar du till de globala målen, särskilt Mål 15 – Skydda, återställa och främja hållbar användning av ekosystem, och delmål 15.5 – Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer. Du kan vara med och påverka rödlisteindex och hejda förlusten av biologisk mångfald i Sverige!

Våra bin är särskilt hotade

Våra bin är särskilt hotade och förutom att skydda och gynna dem i din egen trädgård kan du vara med och påverka beslutsfattare via Naturskyddsföreningens upprop Rädda bina: Stoppa gifterna!

En ny studie från Lunds universitet, där man utvärderat Naturskyddsföreningens kampanj Operation: Rädda bina, visar att det privatpersoner gör i sina trädgårdar verkligen kan göra en positiv skillnad.

Lär dig om hållbar trädgård i kursen Trädgårdsdesign Primo

Tack vare ditt engagemang kan du göra en verklig skillnad för miljön och skapa en trädgård som är både vacker och hållbar. Vill du lära dig ännu mer om hållbar trädgårdsdesign? Anmäl dig till vår populära kurs Trädgårdsdesign Primo här »