Från keramiker till trädgårdsarkitekt

Blivande trädgårdsarkitekt Jeanette Kramshöj är mitt i sitt examensprojekt, att planera och verkställa en välkomnande innergård för en bostadsrättsförening i Skara. Vi träffar Jeanette i hennes trädgård och ateljé för en pratstund om projektet, hennes estetiska bakgrund och om framtiden.

Du är i slutfasen av din utbildning och har påbörjat examensprojektet. Vill du berätta mer om projektet du jobbar med?

– Tanken var egentligen inte att det skulle bli ett examensprojekt när jag blev tillfrågad att göra detta, men när jag tittade närmare på projektet så insåg jag att det skulle passa väldigt bra med tanke på den omfattning som det innebar och eftersom jag också ombads att vara totalentreprenör så tycker jag det passade extra bra som ett examensprojekt.

Vad spännande. Kan du berätta lite mer om kunden och om processen som sedan följde?

– Min kund är en större bostadsrättsförening i Skara. Det är fem huskroppar och ungefär 75 stycken boende. Det är beläget på rätt så gammal mark, så det är som en park med lite större träd och några buskar här och där som nyplanteringar. Det finns också ett par sittytor, en brunn och en mycket vacker gammal stenmur uppbyggd i en cirkel. Kunden ville ha en mysigare miljö för de boende. Jag mötte styrelsen för bostadsrättsföreningen för att diskutera önskemål från de boende och för att lägga fram en första presentation med tankar och idéer om hur vi skulle kunna gå vidare för att skapa en mer mysig, välkomnande och mer ombonad plats med fler blommande planteringar.

– Sedan fick jag göra en mer detaljerad illustrationsplan med växtförslag och sedan efter några veckor ett mer komplett designförslag, som även innehöll en budget över vad det hela skulle kunna kosta, samt en tidsplan. Innan dess hade jag förstås gjort en analys av platsen, kollat läge och ståndort och jag hade även gjort en inmätning av hela ytan. Jag hade också besökt platsen vid olika tidpunkter och i olika ljus för att få en bra uppfattning och också pratat mycket med de boende.

Det låter som att du gjort ett mycket gediget förarbete.

– Jo, jag har gjort mycket research på plats och extra noggranna inmätningar också, så det har jag nog gjort.

Det låter nästan som att du jobbat som arkitekt eller med någon teknisk profession. Vad har du med dig sedan innan, vad är din bakgrund?

– Jag har ingen dokumenterad arkitektutbildning men jag har jobbat mycket med färg och form och design sedan innan och även med konstruktionsritningar för mindre byggnader, så jag har viss vana. Min bakgrund är annars som keramiker och krukmakare och även som konstnär så jag har mycket med mig i bagaget. Jag har alltid haft ett personligt intresse av det gröna rummet och har även jobbat som trädgårdsmästare tidigare.

Kändes det då som ett naturligt steg att söka till Diplomerad Trädgårdsarkitekt?

– Ja, det kändes som att jag hittade hem i trädgårdsarkitekt-utbildningen efter allt hantverk och kreativt och konstnärligt arbete. Jag har alltid haft skapande och ritande av trädgård med mig. Jag har tidigare hjälpt vänner och bekanta med deras trädgårdar så jag kände tillslut att jag ville utbilda mig mer, att det var dags att knyta ihop säcken till något mer konkret. Då passade Trädgårdsakademins utbildningsplattform utmärkt för att jag kunde kombinera mina studier med mitt dåvarande arbete. Med tiden har det blivit så att jag inte bara designar utan även jobbar praktiskt med anläggning och konstruktioner.

Det låter som att du gillar att jobba med hela kedjan?

– Ja, jag tycker om att kunna ha kontroll över arbetsprocessen och att jag kan styra hela kedjan, från idé till verkställande och även uppföljning. Det känns tryggt att jobba så. Sedan anlitar jag andra underentreprenörer vid behov, för till exempel schaktning, grävning eller smide. Allt beroende på uppdraget förstås.

Vad tror du om framtiden, vad gör du om fem år?

– Jag jobbar nog ännu mer med mitt eget företagande. Nu delar jag en anställning på en plantskola med egna projekt och det funkar bra just nu, men på sikt så vill jag styra mer över min tid och att kunna jobba mer med egna uppdrag och mindre som anställd. Lite längre fram så vill jag väldigt gärna jobba med små fickparker och idéträdgårdar som inte är statiska utan är under förändring med några års mellanrum. Jag vill jobba med idé, design och utformning även av offentliga miljöer. Wow, det skulle jag verkligen vilja jobba med! Och jag tror att jag kan göra det bra. Sedan har jag även lite andra idéer på gång. Kanske kommer det en bok vid något tillfälle. Jag skulle även vilja hålla kurser och workshops som har med vårt gröna rum att göra.

Det låter inspirerande! Hur tyckte du det var att hitta och bestämma dig för ett lämpligt examensprojekt? Var det svårt eller gick det av bara farten?

– Det gick utav sig själv kan man säga, att hitta projektet. Men jag har haft det med mig i bakhuvudet en längre tid att jag ville hitta ett större och gärna offentligt uppdrag att använda som mitt examensprojekt och även att kunna vara del av hela processen själv, från idé till färdigt resultat. Och nu är jag mitt i den processen! Jag ser verkligen fram mot att se det hela bli klart, att vara med på invigningen, att få klippa bandet!