68% av barnfamiljerna vill anlita en trädgårdsarkitekt

De flesta i undersökningsgruppen vill ha en estetisk trädgård med plats för umgänge, lek, vila och rekreation, med så litet skötselbehov som möjligt. Bland personer i övre medelåldern är intresset att anlita en trädgårdsarkitekt 63%. Gemensamt för alla är att man generellt sett önskar en lättskött trädgård, som ger tid över för annat än skötsel.

I Trädgårdsakademins kurs Trädgårdsdesign som affärsidé, som är en kurs i utbildningen till Diplomerad trädgårdsarkitekt, får studenterna bland annat göra en marknadsundersökning. Syftet med undersökningen är att ta reda på marknadens intresse för trädgårdsdesign, vad trädgårdsägarna vill ha trädgården till, priselasticiteten och förståelsen för vad en trädgårdsarkitekt kan bidra med.

Efter avslutade kundintervjuer gör studenterna tillsammans analyser av de inkomna svaren, som de sedan använder för att ta fram riktade säljargument, paketera sina tjänster och sätta pris på dessa.

– Det är viktigt att anpassa tjänster och säljargument till vad marknaden faktiskt efterfrågar och har behov av, säger lärare och trädgårdsarkitekt Elisabeth Öhrn Lindman.

– Många av studenterna upptäcker under analysmomentet att marknadens intresse för trädgård, trädgårdsskötsel och odling ofta är mycket lägre än deras eget intresse, men att de tillfrågade vill ha en trädgård där de kan vila upp sig och där de kan umgås med familj och vänner. Därigenom får studenterna förståelse för behovet av att skapa lättskötta, men estetiska trädgårdar, säger Elisabeth

Av studenternas analyser framkommer att unga barnfamiljer tenderar att ha större vilja att köpa tjänster som design, anläggning och skötsel och att man tror att det är en följd av att till exempel hushållsnära tjänster i högre grad köps in av de unga hushållen.

Ett annat moment i undersökningen gäller vad man är villig att betala för kompletta trädgårdsritningar. När det gäller priser för design och ritningar tenderar barnfamiljernas betalningsvilja vara något högre än gruppens i övre medelåldern De flesta barnfamiljer anger 10 000-20 000 kr som rimlig summa, medan de i övre medelåldern till största delen anger 5000-10 000 kr.

Här drar studenterna slutsatsen att det är viktigt att förklara kundnyttan med kompletta anläggningsritningar, för att motivera prisbilden. Säljargumenten de skapar utifrån marknadsundersökningen säger exempelvis att kompletta och korrekta ritningar snabbar upp anläggningsprocessen och gör den billigare, att alla material och växter är genomtänkta och lämpliga i miljön och att hela designlösningen skapar ett mervärde i trivsel, estetik och även ökat fastighetsvärde.

På frågan om vad anläggning och material totalt får kosta har majoriteten i båda grupper svarat max 50 000 kr. Studenternas reflektioner är att det är en låg summa och att ökad förståelse för värdeökningen på fastigheten måste skapas. Bland de som är villiga att betala högre summor, upp till 1 miljon kr, är de flesta barnfamiljer.

Att stärka studenterna i deras kommande yrkesroll, där de flesta kommer att vara egenföretagare, är målet med kursen. De skapar under kursen viktiga styrdokument för företagandet, såsom resultatbudget, likviditetsbudget, marknadsplan och affärsplan.

– Den här kursen och workshopen har hjälpt mig att förstå marknaden, hitta bra säljargument och att sätta rätt priser på mina tjänster, säger Mimmi Wägerth. 

Marknadsundersökningen omfattar ca 120 svar. Kundgrupp A står för barnfamilj i nybyggt hus, kundgrupp B för ett par i 55-årsåldern med befintlig trädgård med renoveringsbehov.