Webbinar: Trädgårdsritningar från en anläggares perspektiv

I detta webbinar få vi höra hur en anläggare ser på de trädgårdsritningar de får som underlag till en blivande trädgård. Är gestaltningsförslaget genomförbart? Vi får exempel på vad som kan gå fel och hur kommunikationen bör fungera mellan beställare/projektör/arbetsledare och anläggare. Vem bär ansvaret för de olika stegen i anläggningsprocessen och hur kan detta tydliggöras? Har rätt typ av ritning levererats till rätt mottagare?

Hans Bill har drivit sitt företag Siljans träd, gräs och stenar AB sedan 2011. Han är aktiv medlem i Trädgårdsanläggarna Sverige och har arbetat som trädgårdsanläggare och undervisat i ämnet i många år.