Webbinar: Ståndort

Föreläsare: Henrik Sjöman

Vid design och utveckling av våra gröna miljöer – privata såväl som offentliga – är det avgörande att vi väljer rätt växt för plats och funktion. För att vi ska kunna göra detta måste vi förstå de olika växtplatserna och miljöerna som vi ska jobba med. I denna föreläsning kommer en grundläggande sammanställning presenteras kring de vanligaste växtmiljöerna med deras unika begränsningar och möjligheter med exempel på hur man ska tänka för att i dessa miljöer skapa långsiktigt hållbara planteringar, samt vilka växter det är som i dessa miljöer kommer få en vacker och långsiktig utveckling.

Föreläsare Henrik Sjöman är specialist på träd och buskar och fick på Bokmässan 2016 Stockholms Gartnersällskaps prestigefulla pris ”Årets trädgårdsbok” för sina två böcker ”Träd i urbana landskap” och ”Stadsträdslexikon”. Han både forskar och undervisar på SLU Alnarp och är vetenskaplig intendent på Botaniska i Göteborg, två tjänster med fokus på just träd.