Webbinar: Sorbus

Släktet Sorbus innefattar många vackra och odlingsvärda arter och sorter. I detta webbinar ska vi fördjupa oss i släktets mångfald med en övergripande genomgång av de olika arternas kapacitet för olika typer av växtmiljöer samt en fördjupning kring några utvalda arter och sorter och dess användning. ​

Föreläsare Henrik Sjöman är specialist på träd och buskar och fick på Bokmässan 2016 Stockholms Gartnersällskaps prestigefulla pris ”Årets trädgårdsbok” för sina två böcker ”Träd i urbana landskap” och ”Stadsträdslexikon”. Han både forskar och undervisar på SLU Alnarp och är vetenskaplig intendent på Botaniska i Göteborg, två tjänster med fokus på just träd.