Webbinar: Rehab-trädgård

Dagens föreläsare heter Ann-Sophie Andersson som arbetar som trädgårdsmästare och trädgårdspedagog med passion för natur och trädgård och dess positiva effekter på hälsan.

I grunden är Ann-Sophie beteendevetare och diplomerad trädgårdsmästare.
”Denna kompetens har gett mig möjligheter att arbeta som trädgårdspedagog i 10 år. Förmånen att i min yrkesvardag få vistas i och arbeta med gröna miljöer är fantastiskt inspirerande och utvecklande. Både vad gäller de gröna miljöerna och alla intressanta möten med människor. Idag arbetar jag som strategisk trädgårdsmästare på Varbergs Stenfastigheter. Jag driver också företaget Trädgårdsmästeriet Haverdal. I mitt företag jobbar jag som trädgårdslärare samt utför trädgårdsuppdrag med fokus på trädgårdsskötsel och trädgårdsplanering.”

Genom åren har Ann-Sophie undervisat i trädgård i vården och försökt inspirera kring det positiva för vår hälsa och livskvalité att vistas i natur och trädgård. Alnarpsmetoden och andra rehabträdgårdar har varit inspirationskällor och kunskapsbank till hur natur- och trädgårdsmiljöer kan användas som läkande kraft.