Webbinar: Ingen trädgård utan träd, del 2

Det andra av två webbinar om träd för villaträdgården, i olika skepnader från små lågstammiga träd till lite större miljöskapare.

Vad vore väl en trädgård utan träd? Förutom rent estetiskt så skapar de ett bättre mikroklimat. De reflekterar solljus, skänker skugga, de skyddar också mot insyn och vind samtidigt som de lagrar in kol. Ju större träd ju fler plusvärden, inte minst under marken där trädens rötter står för stor del av kolinlagringen.

Föreläsare Lena Truelsen är genuint växtintresserad. Hon är utbildad trädgårdsingenjör och är fjärde generationens trädgårdsmästare. Genom åren har hon jobbat i plantskola, drivit gardencenter, arbetat med projektering av både villaträdgårdar och utemiljöer i bostadsområden. Hon har varit projektledare i BoGrönt, där huvudsakligen uppgiften varit marknadsföring av årets återkommande kampanjer. Idag är Lena en av lärarna på Trädgårdsakademin.