Webbinar: Gräsmattans form och funktion del 1

Föreläsare: Helena Rosenlöv-Egge

Gräsmattor är många gånger den viktigaste ingrediensen i våra svenska trädgårdar. En vacker gräsmatta knyter ihop trädgårdens olika delar och ger utrymme var olika aktiviteter och behov. Många gånger hör vi önskemål om en ”lättskött” trädgård och kanske är det faktiskt så att en stor gräsmatta gör trädgården lättskött? Eller kräver även den omtanke, skötsel och funderingar och form och funktion.

Helena Rosenlöv Egge har under många år byggt upp en stor kunskapsbank inom svensk trädgårdsdesign och ritat många olika typer av trädgårdar och utemiljöer, stora som små. Helena är utbildad landskapsingenjör vid SLU i Alnarp och verksam som trädgårdsdesigner sedan 2005 och har arbetat inom trädgårdsbranschen sedan 1998, bland annat som trädgårdsmästare. Tidigare utbildningar i konsthistoria, estetik och landskapsarkitekturens historia har lett till ett särskilt intresse för tidstypiska trädgårdar och olika stilideal genom tiderna, vilket ofta kommer till användning i formgivningen av gröna miljöer. Med åren har kunskapen vuxit sig större och erfarenheten blivit bred. Många olika typer av uppdrag, kunder och projekt har passerat Helenas händer.

www.trga.se