Webbinar: Framtidens buskar del 2 av 2

Henrik Sjöman fortsätter att berätta om de buskar som förtjänar ett extra fokus. I denna föreläsningsserie diskuteras buskar och deras användning i såväl offentliga som i privata sammanhang med fokus kring estetik, växtteknik och mångfald. Vi kommer även att diskutera artval för specifika växtmiljöer samt för specifika sammanhang där buskar är avgörande för att skapa långsiktigt vackra och hållbara planteringar.

Henrik Sjöman är lärare och forskare vid SLU Alnarp kring växtmaterial och växtanvändning, och vetenskaplig intendent vid Göteborgs Botaniska Trädgård med fokus kring vedartat växtmaterial.