Webbinar: En växtjägares betraktelser

I vår användning av växter måste vi använda oss av ett pålitligt växtmaterial och i många fall måste vi leta efter dem i naturen då de fortfarande kan finnas där gömda. Denna föreläsning handlar om modernt växtjägande där fokus är att finna växter och information kring dem för en framtida användning samt för ett framtida klimat. Föreläsningen kommer ge perspektiv kring vad som är viktigt att inkludera vid val av växter och hur naturen kan ge oss växtanvändare information och guidning var och hur de kan användas.

Henrik Sjöman är lärare och forskare vid SLU Alnarp kring växtmaterial och växtanvändning, och vetenskaplig intendent vid Göteborgs Botaniska Trädgård med fokus kring vedartat växtmaterial.