Webbinar: En växtjägares berättelse

Föreläsare: Henrik Sjöman

Att samla växter idag skiljer sig tydligt från den historiska inriktning där jakten många gånger handlade om att finna helt nya obeskrivna arter för vetenskapen. Dagens växtjägare har ett större ekologiskt och hortikulturellt perspektiv där målsättningen många gånger är att finna ett genetiskt material som i naturen utvecklats i sammanhang som påminner om svenska förhållanden såsom vårt unika klimat samt våra unika växtmiljöer. Den hortikulturella jakten är främst emot att finna bättre och vackrare typer av arter som redan finns i odling men där detta material inte riktigt håller måttet såväl estetiskt som växttekniskt. Föreläsningen kommer dels ta upp de teoretiska perspektiven med växtjakt. Dels kommer flera exempel på insamlingsexpeditioner presenters från exempelvis de Kaspiska bergsskogarna i Azerbajdzjan, de höga bergen i Kaukasus, de östeuropeiska stäppmiljöerna, Kinas artrika lövskogar, Nordamerikas ytterligheter från enorma barrskogar i väst till frodiga lövskogar i öst.

Föreläsare Henrik Sjöman är specialist på träd och buskar och fick på Bokmässan 2016 Stockholms Gartnersällskaps prestigefulla pris ”Årets trädgårdsbok” för sina två böcker ”Träd i urbana landskap” och ”Stadsträdslexikon”. Han både forskar och undervisar på SLU Alnarp och är vetenskaplig intendent på Botaniska i Göteborg, två tjänster med fokus på just träd.