Webbinar: Handbok för en gammal trädgård med André Strömqvist

”Att vårda en gammal trädgård är att ta hand om en bit lokalhistoria, men också en liten del av en kultur som spänner över hela världen”.

Som trädgårdsantikvarie har André Strömqvist stor erfarenhet av äldre miljöer, och i sin roll som trädgårdsmästare samtidigt den praktiska kunskap som krävs. I sin nya bok ”Handbok för en gammal trädgård” beskriver han hur vi kan hitta spår, tolka det vi ser och sätta en ambitionsnivå som fungerar. Pedagogiskt guidar han oss genom trädgårdens olika delar i form av rabatter, häckar, stengångar och fruktträd. Han beskriver hur vi kan gå till väga för att vårda, restaurera och återskapa de olika delarna, och låter historien i form av äldre tiders pionjärer, metoder och kultursorter väcka nyfikenhet och inspiration. Läs mer om boken hos Norstedts – och varmt välkommen att vara med på detta webbinar för att höra André själv berätta om hur vi kan vårda äldre trädgårdar.