Webbinar: Att anlägga äng

Mats Runeson från Pratensis berättar om ängar och hur vi kan anlägga och sköta dem.

Mats äger och driver företaget Pratensis AB tillsammans med sin fru Inger, även hon biolog och botanist. Pratensis producerar svenskt ängsfrö och ängsplantor på sin gård i södra Småland. Företaget startade 2005, men började med att odla ängsväxter redan i början av 1990-talet.

”Intresset för ängsväxter och skötsel av ängar kommer från att vi är hängivna botanister och själva anlagt och sköter flera ängar på gården”, berättar Mats. ”Intresset har medfört att vi utvecklat ett samarbete med SLU, entreprenörer och flera kommuner för att hitta rationella skötselmetoder som samtidigt gynnar den biologiska mångfalden”.

Föreläsningen kommer att handla om varför ängsväxterna är viktiga att bevara, hur man anlägger nya och restaurerar gamla ängar och slutligen hur man lämpligast sköter ängarna.