Webbinar: Information från designer till anläggare

Hur förmedlar vi på bästa och tydligaste sätt våra designidéer i form av tekniska ritningar och underlag till anläggare och entreprenörer? Hur kommunicerar vi kring projekt och anläggning för att minska risken för missförstånd? Hur fördelar vi ansvaret mellan yrkesgrupperna? Vi tittar på några olika ritningar och informationen i dem; är de tydliga, finns all information, finns risk för missförstånd och hur hade det i så fall kunnat undvikas.

Den erfarne och kunnige anläggaren Hans Bill och trädgårdsarkitekt och lärare Elisabeth Öhrn Lindman håller detta webbinar gemensamt och belyser båda yrkeskårers infallsvinklar.