Chatt: Trädgårdsdesign – Rumslighet – trädgårdens väggar

Att skapa tydlig rumsindelning och höjdskillnader är en viktig faktor för att planera en trädgård med riktigt fin känsla och atmosfär. En öppen yta visar allt vid första anblick, men om man får gå på upptäcktsfärd som trädgårdsbesökare och inte riktigt vet vad som finns bakom nästa hörn, skapas en helt annan stämning och dynamisk upplevelse. Trädgårdens väggar blir också ramen eller stommen för detaljerna, trädgårdens ”inredning”. Under veckans chatt pratar vi om vad som kan utgöra trädgårdens väggar, allt från häckar, buskage, klätterväxter och träd till hårda material av olika slag diskuteras och jämförs.