Öppet webbinar: Biologisk mångfald i trädgårdsmiljö

Vi har över 2 miljoner trädgårdar i Sverige.
 Dessa är en enorm resurs som det gäller att ta tillvara på bästa sätt.
 Man har funnit att våra trädgårdar i många fall har större biologisk mångfald än vad som är fallet utanför dem.

Detta öppna webbinar, tillgängligt för alla, handlar om biologisk mångfald i trädgården. Hur vi kan tänka för att bevara och öka den biologiska mångfalden. Om växtval, att både kunna erbjuda nektar och pollen till våra värdefulla insekter och i förlängningen till våra småfåglar. Men även att kunna erbjuda mat till exempelvis fjärilarnas larver samt ge möjlighet för övervintring. Med andra ord – att planera en trädgård för både människor, insekter och djur att trivas i!

Du anmäler dig här »

Föreläsare Lena Truelsen är genuint växtintresserad. Hon är utbildad trädgårdsingenjör och är fjärde generationen trädgårdsmästare. Genom åren har hon jobbat i plantskola, drivit gardencenter, arbetat med projektering av både villaträdgårdar och utemiljöer i bostadsområden. Hon har varit projektledare i BoGrönt, där huvudsakliga uppgiften varit marknadsföring av årets återkommande kampanjer. Idag är Lena en av lärarna på Trädgårdsakademin.