Chatt: Växtkännedom – Växters livslängd och växtdynamik

Under veckans chatt kommer vi att prata om långlivade perenna växter som kan återfinnas på en plats efter hundra år eller mer. Om invasiva växter som sprids lätt och om kortlivade växter som kan försvinna mycket snabbt från en plantering. Vilka arter och sorter hör till vilken grupp? Finns det tillfällen då exempelvis invasiva växter kan komma till användning? Finns det sorter som man helt bör undvika för att de försvinner redan efter ett par år?

Vilka växter är mest tåliga för konkurrens, om ståndorten stämmer? Vilka växter klarar en bredare ståndortsamplitud och kan överleva bättre vid extrema väder, hårdhänt beskärning, om en annan spridningsbenägen växt hotar att ta över, eller vid andra utmaningar? Vi kommer också att prata om vanliga misstag från verkligheten kopplat till växtdynamik och tar upp praktiska exempel till diskussion.