Chatt: Växtkännedom – Nävor

Nävor, denna populära grupp perenner för marktäckande, blommande, tåliga och långlivade planteringar. Under chattens gång diskuteras användbara arter, sorter, dess växtplatser och något om lämpliga samplanteringsväxter. Vi tittar även på inspirationsbilder från olika anläggningar.