Chatt: Ritteknik – Tusch ”markers” som illustrationsmetod

En populär och uttrycksfull metod för att illustrera trädgårdsritningar är att använda spritbaserade tuschpennor, så kallade ”markers”. Under veckans chatt pratar vi om materiel i form av pennor och papperstyper samt tekniker av olika slag för att skapa tydliga och inspirerande trädgårdsritningar med hjälp av färgkontraster, -harminier, skuggning och varierande färgintensitet.