Chatt: Ritteknik – Svartvita illustrativa ritningar

Ritningar som vanligen utförs i svartvitt, till exempel planteringsplan och markplaneringsplan, kan lätt bli lite platta och tekniska – precis som de ska vara! Dessa ritningstyper är tänka att vara enkla och tydliga, för att användas i anläggningsskedet. Men även illustrationsplaner och kompletterande vyer kan ritas i svartvitt, då i mer utsmyckade och detaljerade former. Under denna chatt går vi igenom de svartvita ritningstyperna och hur vi kan illustrera dessa på ett tilltalande, spännande och unikt sätt med hjälp av varierande linjetjocklek, raster, skuggning och andra illustrationsmetoder.