Chatt: Växtkännedom – Trädgårdens tak

I chatten om trädgårdens tak går vi igenom vilka växter som lämpar sig extra väl som ”tak” i trädgårdsrummet, som breda trädkronor och klätterväxter som skapar täckande grönt på pergolor och andra byggnationer. Taket kan också blomma, ha oväntade bladfärger och samverka med olika material, dess uttryck och färgsättning. Välkommen till chatten för en stunds inspiration, tips och idéer med växtval i fokus.